Woningbouw Monitor 3.0 beschikbaar voor gemeenten

Begin april is de geheel vernieuwde Woningbouw Monitor versie 3.0 beschikbaar gekomen. De Woningbouw Monitor wordt door ruim 15 gemeenten gebruikt ter ondersteuning van het ontwikkelen en monitoren van hun woonbeleid. De Woningbouw Monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de woningvoorraad en -productie zodat gemeenten kunnen zien of ze op koers liggen of dat bijstelling nodig is.

Nieuw dashboard

De vorige versies van de Woningbouw Monitor hadden een in Java ontwikkeld ‘startscherm’. In de nieuwe versie is deze volledig opnieuw ontwikkeld in R/Shiny. In het startscherm kunnen gemeenten zogeheten ‘widgets’ beschikbaar maken met veel gebruikte grafieken of andere visualisaties. Voorheen waren deze widgets statisch, maar in de huidige versie kunnen gemeenten per widget ook ‘parameters’ ingeven zoals bijvoorbeeld jaartal.

Figuur: Nieuwe look-and-feel startscherm

Ook kunnen gebruikers zelf kiezen welke widgets ze op het dashboard willen zien. Hiervoor is de Dashboard configurator ontwikkeld. Op die manier kunnen individuele gebruikers het dashboard volledig naar hun eigen behoefte inrichten. Naast dat de look-and-feel wat strakker en moderner is gemaakt, is ook de overall performance van de Woningbouw Monitor verbeterd. Zo kun je in de nieuwe versie veel sneller filteren en resultaten zien.

Data CBS en WOZ geïntegreerd

In samenwerking met onder ander de gemeente Groningen en Zaanstad zijn het aantal datasets in de Woningbouw Monitor uitgebreid. Allereerst is WOZ data toegevoegd om meer filtermogelijkheden te hebben voor het analyseren van de woningvoorraad.

Figuur: Filtermogelijkheden woningvoorraad

Daarnaast is het nu ook mogelijk om op basis van de selectie van de gebruiker CBS data te zien zoals het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, grootte huishouden etc.

Figuur: CBS data inzichtelijk

Verbetering ‘Beheer projecten’

Een van de unieke eigenschappen van de Woningbouw Monitor is de module ‘Beheer projecten’. Met deze functionaliteit kan op een gebruikersvriendelijke manier snel en eenvoudig de data over de woningproductie worden geregistreerd. Ook deze module is opnieuw gebouwd met R/Shiny met de daarbij behorende performance verbeteringen en strakkere look-and-feel.

Boek een demo van de Woningbouw Monitor 3.0

Wil je de nieuwe versie van de Woningbouw Monitor live zien? Boek dan een online demo via deze link!

Zie ook

Gemeente Ede kiest Shintō Labs als partner voor datagedreven werken

De gemeente Ede heeft vorig jaar twee aanbestedingen uitgeschreven. Eén aanbesteding voor de vervanging van een maatwerkapplicatie van de afdeling Veiligheid en één vanuit de behoefte aan een partner voor datagedreven werken in het Sociaal Domein. In beide gevallen kwam de gemeente na een zorgvuldige selectie bij Shintō Labs terecht. En daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Afdeling Veiligheid

Bij de gemeente Ede bestaat bij de afdeling Veiligheid de behoefte om bij signalen van onveiligheid over (groepen) personen, snel de juiste betrokken adviseurs te betrekken om tot maatwerkafspraken te komen.  De afdeling heeft een oplossing nodig om snel te zien wie binnen de gemeente betrokken zijn bij deze persoon of groep. Shintō Labs gaat samen met de afdeling veiligheid een applicatie realiseren die ondersteunt bij dit proces. In januari hebben we een mini Design Sprint georganiseerd op basis waarvan de applicatie zal worden gebouwd. We starten daarbij niet vanaf nul. Met het Stratum Analytics Platform is er al een basis en de Ondermijning applicatie, die voor de gemeente Zaanstad is gerealiseerd, biedt ook een aantal elementen voor de eindoplossing.

Figuur: Shintō Labs Design Sprint proces – op hoofdlijnen

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein was de gemeente op zoek naar een kennispartner die de gemeente kon helpen om datagedreven te werken. Enerzijds werd gevraagd om een technische voorziening die moet worden gehost, onderhouden en beheerd en anderzijds naar ondersteuning aan eigen informatiespecialisten om die voorziening zelfstandig te vertalen naar datagedreven toepassingen en/of dashboards in het sociaal domein. Dit geheel noemt de gemeente de Datadienst Sociaal Domein. Shintō Labs start met het beschikbaar maken en inrichten van het Stratum Analytics Platform (technische voorziening) met datasets van de gemeente Ede om vervolgens samen een Design Sprint samen te doen op basis van een usecase. De usecase richt zich op ‘zicht op zorg en voorzieningen’, ofwel ‘hoe kan ik meer inzicht krijgen in stapeling van zorg en/of gebruik van voorzieningen zodat er een beeld van de cliënt en/of huishouden ontstaat en een inschatting gemaakt kan worden over hoe de hulpverlening het beste georganiseerd kan worden met de beschikbare middelen’.

Pseudonimiseren persoonsgegevens

Een van de eisen die de gemeente Ede aan de technische voorziening stelde was dat data gepseudonimiseerd zou worden opgeslagen. In samenwerking en overleg met de gemeente Ede hebben we het Stratum Virtual Appliance ontworpen.  De Stratum Virtual Appliance is een vorm van ‘edge computing‘ die lokaal in de ICT-infrastructuur wordt geïnstalleerd en vervolgens identificerende gegevens met hulp van een algoritme vervangt door versleutelde gegevens, het zogenaamde pseudoniem. Het proces bepaalt voor een persoon of object steeds hetzelfde pseudoniem, waardoor informatie, ook uit verschillende bronnen, kan worden gecombineerd, maar niet direct te herleiden is tot de persoon of het object. Daarnaast is het ook mogelijk om bijbehorende kenmerken via verschillende methodes te aggregeren. De gepseudonimiseerde databestanden worden daarna naar het Stratum Analytics Platform getransporteerd waar ze dan in een datastraat geoptimaliseerd worden voor gebruik.

Figuur: overview Stratum Analytics Platform incl. Stratum Virtual Appliance

Zelf dataproducten ontwerpen en ontwikkelen

Het uiteindelijke doel van de gemeente is dat zij zoveel mogelijk zelfstandig datagedreven toepassingen gaat ontwerpen en ontwikkelen. De ondersteuning van Shintō Labs zal dan worden beperkt tot het mogelijk toevoegen van nieuwe datasets en -bronnen aan het Stratum Analytics Platform. Dit zal vragen om inrichting van de datastraat en wellicht aanpassing van het datamodel en de API zodat de gemeente via het eigen presentatietool (PowerBI) visualisaties kan bouwen. Daarnaast zullen we via onze Academy kennis overdragen over onze Design Sprint aanpak en eventueel het ontwikkelen van dataproducten in R en Shiny op ons platform.

Zie ook

Whitepaper

Blogs

Academy

Biosensoren als voorspeller van agressief gedrag bij cliënten

Peter de Looff promoveerde half mei aan de Radboud Universiteit op een onderzoek bij Expertisecentrum De Borg, een expertisecentrum voor geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek ging over het gebruik van biosensoren als voorspeller van agressief gedrag bij cliënten en burn-outverschijnselen bij begeleiders. Samen met Peter ontwikkelde Remko Duursma van Shintō Labs een Shiny app waarin de data kan worden geanalyseerd.

Slimme horloges

Peter liet met zijn onderzoek zien dat slimme horloges (voorzien van biosensoren die bijvoorbeeld beweging, huidgeleiding en hartslag meten) kunnen voorspellen wanneer bij een cliënt of begeleider de spanning te hoog oploopt. Zo’n 20 minuten voordat een cliënt een agressieve uitbarsting krijgt, zijn er opvallende piekjes in huidgeleiding te zien. Dat is belangrijk om te weten, want het geeft begeleiders de kans om de opbouwende stress bij cliënten te verminderen voordat het escaleert. En bij zichzelf kunnen ze ook maatregelen nemen om de spanning weg te nemen, bijvoorbeeld door het toepassen van ademhalingstechnieken. In deze video deelt Peter in een kleine 10 minuten de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek Aggressive behaviour, burnout and physiology. Predictors of aggression in patients and burnout symptoms in nursing staff: biosensors.

Shintō Academy

In augustus benaderde Peter Shintō Labs door zich in te schrijven aan de Academy voor de Training Prototypen met Shiny. In het contact dat daarop volgde met onze trainer Remko Duursma bleek dat een maatwerk training beter paste bij de vraag van Peter. Het analyseren van de onderzoeksdata had Peter al met RStudio gedaan, maar nu wilde hij een applicatie bouwen met Shiny. Uiteindelijk hebben Peter en Remko samen in vier dagen niet alleen aan kennisoverdracht gedaan maar ook een prototype van een Shiny applicatie gebouwd voor deze toepassing. Wil je meer weten over de Training Prototypen met Shiny of de andere trainingen? Check dan onze Academy website!

Zie ook:

 

 

Shintō Labs team groeit!

In mei is ons team uitgebreid met Remko Duursma en Martijn Heijstek. Remko gaat aan de slag als senior data scientist en trainer en Martijn doet onderzoek als onderdeel van zijn masterstudie Data Science aan de Universiteit van Amsterdam.

Remko Duursma

Na een carrière in de wetenschap, die hem in zowel de Verenigde Staten als Australië hebben gebracht, gaat Remko Duursma bij Shintō Labs aan de slag als data scientist. 

In zijn wetenschappelijke carrière heeft Remko onderzoek gedaan naar het functioneren van bossen, met name gericht op de effecten van klimaat en management. Remko heeft meer dan 60 wetenschappelijke publicaties geschreven over dit brede onderwerp (Google Scholar), waar hij meestal het voortouw nam bij het uitvoeren van de statistische analyse, het bouwen van voorspellende modellen en gegevensvisualisatie.

In veel projecten ontwikkelde hij datatools die door andere onderzoekers werden gebruikt. Op deze manier heeft Remko veel ervaring opgedaan met het schrijven van R-packages, vaak om complexe analyses toegankelijker te maken. In de periode 2012 – 2018 organiseerde hij een populaire R-cursussen aan de Western Sydney University, die veel belangstelling kreeg ook buiten de universiteit. Deze cursussen zijn nu ook beschikbaar via onze Academy

Foto: Remko Duursma

Martijn Heijstek

Martijn Heijstek heeft in 2017 zijn bachelor Artificial Intelligence behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Als onderdeel van een studie-project rondom data-analyse en ondermijning kwam Martijn in aanraking met Shintō Labs. En dat smaakte naar meer! Martijn gaat als onderdeel van de afronding van zijn masterstudie Information Sciences onderzoek doen naar ‘dataclustering’. Een onderwerp dat directe relevantie heeft in de ontwikkeling van de applicatie voor Ondermijning die we samen met de gemeente Zaanstad aan het ontwikkelen zijn. Binnenkort zal Martijn een blog publiceren waarin hij zijn onderzoek nader zal toelichten.

Foto: Martijn Heijstek

 

Shintō Labs lanceert Academy

We hebben al meerdere overheidsorganisaties geholpen om datagedreven te werken. De kracht van onze aanpak is dat we razendsnel, concrete resultaten leveren. Met onze Shintō Design Sprint methode werken we in vijf dagen van idee naar een toetsbaar werkend prototype. Een methode die in de praktijk zijn waarde meer dan heeft bewezen.

Zelf doen

Steeds vaker kregen we de vraag van onze klanten of wij onze kennis wilden overdragen. De methode werkt zo goed en het aantal maatschappelijke vraagstukken dat je kan oppakken zo talrijk, dat onze klanten ook zelf wilden leren Design Sprinten. En dat kan nu via de Shintō Labs Academy. Naast een training Design Sprinten voor Sprintmasters hebben we ook een training Design Sprinten voor Data Scientists. Want beiden zijn nodig en beiden horen dit als team te doen.

Prototypes bouwen

Als vervolg kunnen data scientists ook leren hoe je in korte tijd prototypes kan bouwen. Omdat het ontwerp van het prototype feitelijk bij het Sprintteam ligt en je als data scientist vooraf nooit weet wat wordt bedacht, heb je tooling nodig die flexibel is en je in staat snelt om razendsnel te bouwen. Met de cursus R/Shiny leren we data scientists of analisten hoe je dat kan doen.

‘R’ en R/Studio

Als basis voor ons platform (en zeker voor de modellen die we ontwikkelen) gebruiken wij ‘R’ en R/Studio. Zeker als je prototypes om wil zetten in werkende en schaalbare oplossingen is een goede kennis van deze ‘taal’ en ontwikkelomgeving onontbeerlijk. Zeker voor data analisten die nu werken met BI-tools en relatief ‘platte’ dashboards maken is R/Studio een mooie omgeving om door te groeien naar advanced analytics. Voor hen zijn twee trainingen beschikbaar: Fundamentals voor mensen zonder kennis van ‘R’ en Advanced voor mensen met basiskennis maar die willen verdiepen.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons trainingsaanbod? Kijk dan op de Academy website voor meer info en de mogelijkheid om je in te schrijven voor trainingen.

Andere links

Gemeente Helmond kiest voor de Woningbouw Monitor

In 2017 heeft de gemeente Helmond na een Design Sprint een datagedreven applicatie ontwikkeld voor het snel toetsen van initiatieven tot bouw. Voor haar woonbeleid werkt de gemeente samen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Daar kwam zij in aanraking met de Woningbouw Monitor die de gemeente Eindhoven heeft ontwikkeld en gebruikt. Voor de gemeente Helmond aanleiding om ook gebruik te gaan maken van deze toepassing.

Snel up-and-running

Zoals veel gemeenten hield ook de gemeente Helmond data over woningvoorraad en -productie bij in een Access database. Los van de kwetsbaarheid hiervan betekende dit ook veel handwerk, zeker als het ging om rapportages naar de provincie die periodiek moeten worden doorgestuurd. Omdat de gemeente al gebruik maakte van de software van Shintō Labs was er ook nog eens een kostenvoordeel. Maak je immers gebruik van de software voor een applicatie dan kan een volgende applicatie voor de helft van de kosten in gebruik worden genomen. Toen Helmond de data beschikbaar had was de acceptatie omgeving binnen enkele dagen up-and-running.

Kansen voor het Stedelijk Gebied

De gemeente Helmond werkt op diverse beleidsterreinen samen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten in de Brainport regio rond de gemeente Eindhoven. De gemeenten hebben hun krachten gebundeld en werken zij samen op drie thema’s: ‘Wonen’, ‘Werken’ en ‘Voorzieningen’, alsof zij één gemeente zijn. Door samenwerking en afstemming zetten de gemeenten in op oplossingen die passen bij de behoeften van hun inwoners. De gemeente Helmond ziet de Woningbouw Monitor als interessante voorziening in dit verband. Meerdere gemeenten in het Stedelijk Gebied hebben ook interesse getoond in de Woningbouw Monitor.

Realtime antwoord op vragen

De Woningbouw Monitor bestaat uit het een digitaal dashboard waarin verschillende bronnen slim gecombineerd en gepresenteerd worden. De analisten kunnen realtime door de data zoeken en filteren en complexe data op eenvoudige wijze combineren tot heldere inzichten. Dit sluit aan op de vaak uiteenlopende vragen die men krijgt (bijvoorbeeld hoeveel eengezinswoningen zijn er in wijk X en hoeveel worden er de komende jaren bijgebouwd?).

Flexibel rapporteren

De toepassing biedt ook de mogelijkheid om standaardrapportages te genereren. De gemeente moet bijvoorbeeld periodiek aan de provincie rapporteren. Dit was eerst een tijdrovende klus maar kan nu met 1 druk op de knop worden gegenereerd. Ook is de basis gelegd om inschattingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad te vergelijken met de actuele woningvoorraad, om te zien hoe de planning zich verhoudt tot de realiteit.

Samen Organiseren

Shintō Labs heeft de oplossing omgezet in een clouddienst die beschikbaar is voor andere gemeenten. Doorontwikkeling zal gezamenlijk gebeuren, waarbij gemeenten profiteren van elkaars investeringen. Dit past in het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de noemer ‘Samen Organiseren’. De VNG heeft al contact gehad met Shintō Labs om hierin ondersteuning te bieden bijvoorbeeld door vermelding op de website Pilotstarter.nl.

Relevante links

Acht gemeenten in Noord-Holland samen aan de slag met de Woningbouw Monitor

Na een pilot van een aantal maanden heeft het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland gekozen voor de Woningbouw Monitor om de ontwikkeling en monitoring van hun woonbeleid te ondersteunen. Het betreft de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad. De gemeenten hebben zowel inzicht in woondata voor hun eigen gemeente als ook de hele regio.

Van lokaal naar regionaal

Woonbeleid wordt in eerste instantie gemaakt op het lokale niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor het woonbeleid, maakt daarover onder andere afspraken met in de gemeente werkzame corporaties. Hoewel de gemeenten soms flink van elkaar verschillen, zijn er ook overeenkomsten in het woonbeleid. Het betreft onder andere het willen bedienen van allerlei inkomensgroepen en de wens om de sociale huurvoorraad te behouden of zo mogelijk uit te breiden. Daarnaast werken de gemeenten ook samen in nog breder verband: de Metropoolregio Amsterdam.

Zaans Datalab als initiator

Het initiatief om binnen het samenwerkingsverband met de Woningbouw Monitor aan de slag te gaan, kwam van de gemeente Zaanstad. Zaanstad was al eerder met Shintō Labs een samenwerking gestart op het thema ondermijning. Voor de gemeente was vooral de mogelijkheid om vanuit 1 omgeving meerdere gemeenten te kunnen bedienen reden om dit samen met Shintō Labs te doen. Eerst is een pilot uitgevoerd samen met de andere 7 gemeenten om een goed beeld te krijgen of de mogelijkheden aansloten bij de behoeften en eind vorig jaar is de opdracht verstrekt.

Realtime antwoord op vragen

De oplossing bestaat uit het een digitaal dashboard waarin verschillende bronnen slim gecombineerd en gepresenteerd worden. De analisten kunnen realtime door de data zoeken en filteren en complexe data op eenvoudige wijze combineren tot heldere inzichten. Dit sluit aan op de vaak uiteenlopende vragen die men krijgt (bijvoorbeeld hoeveel eengezinswoningen worden er in wijk X de komende jaren bijgebouwd?).

Inzicht per gemeente en gecombineerd

De regionale aanpak zorgt ervoor dat de gegevens die men wil delen individueel als gezamenlijk te analyseren zijn. Via een nieuw ontwikkelde filter kan een beleidsmedewerker een willekeurige verzameling van gemeentes kiezen uit de regio waarop het dashboard, de woningproductie gegevens en de voorraad zich dynamisch aanpast. Ook is de basis gelegd om inschattingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad te vergelijken met de actuele woningvoorraad, om te zien hoe de planning zich verhoudt tot de realiteit.

Samen Organiseren

Shintō Labs heeft de oplossing omgezet in een clouddienst die beschikbaar is voor andere gemeenten. Doorontwikkeling zal gezamenlijk gebeuren, waarbij gemeenten profiteren van elkaars investeringen. Dit past in het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de noemer ‘Samen Organiseren’. De VNG heeft al contact gehad met Shintō Labs om hierin ondersteuning te bieden bijvoorbeeld door vermelding op de website Pilotstarter.nl.

Relevante links

A special gift