De Opdrachtgever

De initiële opdrachtgever was het programma Vitale Vakantieparken

De Challenge

De kwaliteit van de verblijfsrecreatie, en dan vooral van de parken en campings staan de laatste jaren erg onder druk staat. Verloedering, criminaliteit, prostitutie, maar ook de economische situaties van de inwoners die soms schrijnend zijn. De challenge was of we een interactief monitoring systeem konden ontwikkelen om het programma te kunnen ondersteunen en gericht parken te vitaliseren.

De Aanpak

Voor dit traject is samengewerkt met Bureau Beke die de dataverzameling en criminologische onderbouwing van de analyses inbracht. Shintō Labs heeft dit vervolgens verwerkt in een interactief monitoringssysteem: de Monitor Vitale Vakantieparken. Tijdens de ontwikkelingen hebben deelnemende gemeentes in enkele iteraties hun wensen kunnen aangeven.

Het Resultaat

De Monitor Vitale Vakantieparken is inmiddels in gebruik door de programma-organisatie en de 11 deelnemende gemeentes. De applicatie heeft een score per park over de vijf thema’s: eigendom, economische kwaliteit, sociale situatie, criminaliteit en brandveiligheid. Zowel op provinciaal niveau, gemeente niveau en park niveau kunnen de gegevens gezien en vergeleken worden.

501

Aantal parken in Gelderland

34986

Aantal verblijfsobjecten

11

Deelnemende gemeentes

5

Vijf thema’s waar parken op beoordeeld worden

Maatschappelijk vraagstuk

Het versterken van de verblijfsrecreatie in de Noord-Veluwe is voor de komende jaren een belangrijk onderwerp voor de elf betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en diverse andere aan de verblijfsrecreatie verbonden partijen. De redenen – nut en noodzaak – voor dit brede gezamenlijke initiatief hebben te maken met het feit dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie, en dan vooral van de parken en campings, de laatste jaren onder druk staat.

In opdracht van het Programma ‘Vitale Vakantieparken’ Noord-Veluwe voerde Bureau Beke in 2014 een gebiedsscan uit naar de leefbaarheid en veiligheid op en rond ruim 300 vakantieparken. Het blijkt dat ruim 75% van de vakantieparken de zaken prima op orde heeft. Bij 18% zijn er wel eens lichte incidenten. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De onderzoeksresultaten uit de gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie dient als onderlegger voor de gerichte en integrale aanpak van de in kaart gebrachte problematiek.

Om de inspanningen en inhoudelijke voortgang van het programma bij te houden stelt het Programma ‘Vitale Vakantieparken’ jaarlijks een voortgangsrapportage op voor de twaalf partners. Hierbij worden enerzijds procesmatige resultaten in beeld gebracht
(kwantificeren inzet Kwaliteitsteam, OMVV, Ariadne, aantal plannen voor parken etc.). Anderzijds wordt gemeld wat de inhoudelijke
resultaten en effecten van het programma zijn.

De monitor Vitale Vakantieparken wordt gebruikt om bij te houden wat de voortgang is, als het gaat om de kwaliteit van de Veluwse
vakantieparken en om te bepalen bij welk park welke interventie nodig is. Er zijn vijf thema’s in de monitor opgenomen, waarbij elk thema
diverse indicatoren heeft. De thema’s zijn eigendom, economische kwaliteit, sociale situatie, criminaliteit, brandveiligheid.

Om dit praktischer, dynamischer en actueler te houden was er de noodzaak om hier een interactieve monitor voor te maken.

Meer informatie?

Bekijk het Webinar:Het Resultaat

‘De Monitor Vitale Vakantieparken is een gebruiksvriendelijke tool die gemeenten veel waardevolle en noodzakelijke informatie biedt om het thema vakantieparken adequaat te kunnen oppakken.’

‘De Monitor Vitale Vakantieparken stelt onze gemeenten in staat om online inzicht te krijgen in de kwaliteit van vakantieparken en vervolgens om interventies uit te voeren en het effect daarvan te meten.’

 • Inzicht in status vakantieparken

  Het primaire doel van de applicatie is het inzicht hebben in de status (of, vitaliteit) van de vakantieparken in de regio – op park, gemeentelijk en provinciaal niveau. Met hulp van de kaart en filters kunnen de verzamelde databronnen doorzocht worden en de parkscores langs de vijf thema’s: eigendom, economische kwaliteit, sociale situatie, criminaliteit, brandveiligheid.

 • Details per park

  Om gerichter acties te ondernemen kunnen de details per park bekeken worden. Zo kan er maatwerk worden geleverd om parken te kunnen vitaliseren. Sommige parken moeten namelijk de brandveiligheid verbeteren, terwijl bij andere parken de sociaal-economische situatie aandacht nodig heeft.

 • Acties plannen

  Om de parken te vitaliseren kunnen gebruikers acties inplannen. Een actie is gericht op een park en zou bijvoorbeeld een bezoek met de brandweer kunnen zijn voor voorlichting. In een handig overzicht krijg je alle lopende acties te zien en dat geeft de mogelijkheid om de vitalisatie te monitoren en zo gestructureerd te verbeteren.

 • Vergelijken en Rapporteren

  De Monitor Vitale Vakantieparken biedt de mogelijkheid om gegevens met elkaar te vergelijken. Hoe scoort deze gemeente ten opzichte van het gemiddelde? En dit specifiek park ten opzichte van de andere parken in de regio? Met heldere statistieken en eenvoudige vergelijkingsmogelijkheden wordt dit soort inzichten getoond. Bovendien kan er een rapportage van gemaakt worden om met de samenwerkingspartners te bespreken of met de park eigenaren door te nemen.

De Data

Bij de ontwikkeling van de applicatie van de Monitor Vitale Vakantieparken is gebruik gemaakt van ondermeer de volgende databronnen:

Kadaster

Voor het bepalen van huidige eigenodom van de parken en huizen binne nde parken

Parkenbank

Een dataset verzameld door Bureau Beke, waarin ondermeer informatie van Politie, Brandweer en lokale gemeentes verwerkt is.

BAG

Voor bepalen locaties en oppervlakte van gebieden.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:


Misschien vind je dit ook interessant

Relevante links

Whitepapers

Productinformatie

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Research