Shintō Labs heeft als doel u informatie te verschaffen via deze website op een betrouwbare en actuele manier. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de vermelde informatie overal en altijd geheel juist is. Informatie kan door veranderingen niet meer actueel zijn of al achterhaald.

Shintō Labs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook die voortvloeit uit informatie verkregen via deze site. Bij het gebruik van informatie waarnaar een bezoeker via een hyperlink wordt doorverwezen berust de aansprakelijkheid bij de webmaster van die betreffende site die bezocht wordt en niet bij Shintō Labs. Indien er links niet meer bereikbaar zijn, ontvangen wij graag een bericht van u zodat deze hersteld of verwijderd kunnen worden.

Hoewel we ernaar streven dat deze website 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook. Om oneigenlijke toegang tot onze site te voorkomen mag Shintō Labs tijdelijk of permanent zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing een bezoeker blokkeren. Shintō Labs is op generlei wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontzegging de website te bezoeken.