De Opdrachtgever

De initiële opdrachtgever was de gemeente Eindhoven. Inmiddels maken ook meerdere omgevingsdiensten gebruik van de Milieu Navigator.

De Challenge

De gemeente wilde onderzoeken of het mogelijk was om ‘onbekende’ bedrijven die een potentieel milieurisico vormen in kaart te brengen door slim gebruik te maken van data. Het betreft bedrijven die nu niet in het vergunningensysteem zitten.

De Aanpak

De Milieunavigator is het resultaat van een Design Sprint waarin we in 5 dagen het prototype ontworpen hebben. Aansluitend hebben we in een Solution Rush het prototype omgezet in een werkende oplossing gezet en samen met verschillende omgevingsdientsen doorontwikkeld.

Het Resultaat

De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van slimme algoritmes waar zich bedrijven bevinden met een potentieel milieurisico. Het systeem presenteert deze bedrijven op een kaart en rangschikt ze op basis van de hoogte van het risico.

5

Databronnen

4678

Potentiële bedrijven

56

Indicatoren op SBI code

4

Vier wekelijkse updates

Maatschappelijk vraagstuk

Hoe kun je als gemeente bedrijven die zich niet hebben aangemeld voor milieutoezicht toch controleren? Eindhoven heeft een toepassing ontworpen die ‘onvindbare’ bedrijvigheid kan opsporen. De applicatie brengt met onder andere data van de Kamer van Koophandel (KvK) en de BAG onbekende bedrijven in beeld, waardoor inspecteurs kunnen bepalen of er daarbij sprake is van milieurisico’s.

Voor de gemeente Eindhoven was dit reden om een applicatie te ontwikkelen om deze onbekende bedrijven die wel verplichting hebben met betrekking tot Wet Milieu op te sporen. Daarbij wilden ze een datagedreven aanpak om de ‘spelden in de hooiberg’ te vinden, met de grootste risico’s.

Meer informatie?

Bekijk het Webinar terug:Het Resultaat

  • Risicovolle locaties bepalen

    De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van slimme algoritmes waar zich bedrijven bevinden met een potentieel milieurisico. Deze ‘risicofactor’ bepaalt het systeem op basis van een algoritme in samenspraak met de experts bij de uitvoeringsorganisatie.

  • Visuele weergave op een kaart

    Het systeem presenteert deze bedrijven op een kaart en rangschikt ze op basis van de hoogte van het risico. Per risicovol bedrijf kan de gebruiker zien welke data er beschikbaar is en wat de datakwaliteit is.

  • Controles inplannen

    De uitvoeringsorganisatie kan vervolgens controles inplannen om te kijken met de milieuinspecteur en de feedback teruggeven aan het systeem.

De Data

Bij de ontwikkeling van de Milieu Navigator zijn onder andere de volgende bronnen gebruikt:

KVK data

Dit instrument maakt voornamelijk gebruik van de KVK data om de longlist met potentiële bedrijven te genereren.

Vergunningensysteem

In het vergunningensysteem wordt gekeken naar welke bedrijven al wel bekend zijn

WOZ

Voor het vinden van lege loodsen wordt ook de WOZ geraadpleegd

Daarnaast zijn het bedrijvenregister en de BAG als aanvullende data gebruikt.

Misschien vind je dit ook interessant

Relevante links

Whitepapers

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Productinformatie

Research