Gaby Rasters

Gaby Rasters

Programmamanager Jeugdoverlast en -criminaliteit

“Een Design Sprint is hét vertrekpunt voor het oplossen van een maatschappelijk probleem met data”

Gaby Rasters heeft als programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven de opdracht om een programma te ontwikkelen waarin jeugdoverlast wordt teruggedrongen. Het programma moet tevens voorkomen dat jongeren die overlast geven doorgroeien naar crimineel gedrag.

Gaby was in haar vorige rol aanjager voor alles wat met big data en datagedreven werken te maken heeft. In die rol organiseert zij bijvoorbeeld al jarenlang het congres Beyond Data waarin nationale en internationale sprekers ingaan op hoe de overheid kan vernieuwen met data.

Datagedreven werken

“In mijn functie kijk ik altijd in hoeverre data meegenomen kan worden om een doelstelling te realiseren. Ik noem dat liever datagedreven werken in plaats van datagestuurd werken. Data kan alles wat we voelen in onze onderbuik scherper maken en daardoor belangrijke maatschappelijke thema’s over en weer inkleuren.  Op basis van de juiste data kan een goede analyse gemaakt worden en problemen beter worden geduid.  Het werken met data kan ook een katalysator zijn voor het samenwerken tussen verschillende disciplines.”

‘Een Design Sprint is een perfecte methode als je als gemeente aan de slag wil met data. En als je je binnen een gemeente bezig houdt met veiligheidsbeleid kan Shintō Labs je verder helpen met innovatieve, datagedreven oplossingen.’

Shintō Design Sprint

“Het werken met data is nog niet overal gewoon en het samenwerken in de keten kan ook vaak beter geregeld worden. Een Design Sprint is een ideaal instrument om mensen te triggeren data meer te waarderen om een beter overzicht te krijgen. Het is vooral prettig dat er bij een Design Sprint verschillende disciplines bij elkaar komen. Zo leer je elkaar ook op een andere manier kennen en snap je elkaars uitdagingen nog beter. Een Design Sprint is voor mij het vertrekpunt voor waar een gemeente staat als het gaat om het oplossen van een maatschappelijk probleem. Waarom doen we wat we doen? Eerlijk gezegd vind ik een Design Sprint nog belangrijker dan de tool die daaruit voortvloeit.”

‘Ik vind het knap dat zij het complexe veiligheidsdomein op zo’n korte termijn zich eigen hebben gemaakt.’

Sparringpartner

“Shintō Labs is voor mij een sterke partner om mee te sparren. Samen kijken we hoe we data op het juiste moment kunnen inzetten. Zeker ook als het gaat om de ethische en privacy kant. Ik vind het knap dat zij het complexe veiligheidsdomein op zo’n korte termijn zich eigen hebben gemaakt. Ze verzamelen wat dat betreft ook de juiste partners om zich heen, zoals criminoloog dr. Henk Ferwerda van Bureau Beke. Ik volg ook hun blogs om te zien wat er speelt.

Door de samenwerking met Shintō Labs hebben wij de mogelijkheid om verschillende datasets bij elkaar te brengen en verder te kijken dan traditionele dataleveranciers. Data is voor mij de manier om de kleurplaat in te kleuren. Ik ben nu aan het kijken hoe wij voor vraagstukken op het gebied van jeugdcriminaliteit met een Design Sprint aan de slag kunnen. Wanneer we meer inzicht krijgen waarom bepaalde jeugdgroepen, in bepaalde buurten, op bepaalde tijdstippen actief zijn, kunnen we de problematiek beter verklaren en onze inzet daarop inregelen.”

Andere interviews

Relevante links