Laatste afgelopen Evenementen

Conference: The Right to Health of People of African Descent

UN House Boulevard du Régent 37-40, Brussel

Racisme en discriminatie zijn fundamentele gezondheidsdeterminanten en hebben een diepgaande invloed op het fysieke en mentale welzijn. Het zijn verstrekkende systeemproblemen, die omgevingen creëren waarin gemarginaliseerde gemeenschappen voortdurend met sociale en economische uitdagingen worden geconfronteerd. Het aanpakken van deze determinanten is van cruciaal belang voor het bereiken van gelijkheid op gezondheidsgebied en om ervoor te […]

Gebruikersbijeenkomst Woningbouw Monitor 2024

La Vie Meeting Center St Jacobsstraat 61, Utrecht

Op donderdag 20 juni a.s. organiseren we een gebruikersbijeenkomst voor de Woningbouw Monitor. Doel van de bijeenkomst is om ervaringen uit te wisselen met collega's en om mee te denken over de ontwikkeling van de Woningbouw Monitor. Natuurlijk vertellen we ook over onze eigen ideeën voor doorontwikkeling. We willen de bijeenkomst organiseren centraal in het […]

Webinar met de Provincie Noord-Brabant: Update richting 2024 – Woondeals, Matrix en Monitoring

Microsoft Teams

Vanuit de provincie is de focus gericht op de bouw van voldoende woningen en het terugdringen van woningtekorten. Ingezet wordt op een realistisch, vraaggericht en flexibel planaanbod, met aandacht voor specifieke doelgroepen en de betaalbaarheid van het wonen. Én met volop ruimte voor nieuwe woonvormen, met een accent op flexwoningen, de huisvesting van ouderen en […]