Laatste afgelopen Evenementen

Webinar ‘Monitoren Woningbouwopgave in de gemeente Ede’

Microsoft Teams

In maart van dit jaar heeft de gemeente Ede opdracht verstrekt voor de implementatie van de Woningbouw Monitor. De gemeente werkt al samen met Shintō Labs in het sociaal domein en in het veiligheidsdomein en nu dus ook in het ruimtelijk domein. Tijdens dit webinar vertelt de gemeente Ede haar ervaringen bij de implementatie maar […]

Congres Ondermijning & Georganiseerde criminaliteit

STRND Breda Slingerweg 76, Breda

Samen naar een harde, realistische en effectieve aanpak van ondermijning! De snelle verharding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast in toenemende mate de rechtsstaat aan en vraagt de komende jaren om een stevige en gerichte aanpak. In het recente regeerakkoord is een breed offensief tegen ondermijning ook weer een van de belangrijkste speerpunten. Ondermijnende, […]

Webinar ‘Zicht op mensen met een (psychische) kwetsbaarheid’

Microsoft Teams

In de zomer van 2021 hebben we samen met de gemeente Eindhoven een Design Sprint uitgevoerd rondom het thema ‘kwetsbare personen’ in de samenleving. Deze Design Sprint was onderdeel van een van tien gemeentelijke proeftuinen die als doel hebben zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte. Dat […]