Laatste afgelopen Evenementen

Webinar met de Provincie Noord-Brabant: Update richting 2024 – Woondeals, Matrix en Monitoring

Microsoft Teams

Vanuit de provincie is de focus gericht op de bouw van voldoende woningen en het terugdringen van woningtekorten. Ingezet wordt op een realistisch, vraaggericht en flexibel planaanbod, met aandacht voor specifieke doelgroepen en de betaalbaarheid van het wonen. Én met volop ruimte voor nieuwe woonvormen, met een accent op flexwoningen, de huisvesting van ouderen en […]

Woning Congres

Het Speelhuis Theater Speelhuisplein 2, Helmond

Van nationaal beleid naar regionale realisatie Naast het realiseren van 900.000 toekomstbestendige woningen, vraagt de woningbouwopgave ons ook rekening te houden met grote demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen binnen ons land. Dit is dan ook het perfecte moment om grondig na te denken over de indeling van ons land en de manier waarop wij […]

Congres Ondermijning & Georganiseerde criminaliteit

Orpheus Churchillplein 1, Apeldoorn

Pak ondermijning rechtmatig en doelmatig aan! Overheden, bedrijven en burgers ondervinden schade van ondermijnende criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe woon, werk- en leefomgeving wordt bedreigd. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze misbruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor overheden door het verlenen […]