Acht gemeenten in Noord-Holland samen aan de slag met de Woningbouw Monitor

Na een pilot van een aantal maanden heeft het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland gekozen voor de Woningbouw Monitor om de ontwikkeling en monitoring van hun woonbeleid te ondersteunen. Het betreft de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad. De gemeenten hebben zowel inzicht in woondata voor hun eigen gemeente als ook de hele regio.

Van lokaal naar regionaal

Woonbeleid wordt in eerste instantie gemaakt op het lokale niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor het woonbeleid, maakt daarover onder andere afspraken met in de gemeente werkzame corporaties. Hoewel de gemeenten soms flink van elkaar verschillen, zijn er ook overeenkomsten in het woonbeleid. Het betreft onder andere het willen bedienen van allerlei inkomensgroepen en de wens om de sociale huurvoorraad te behouden of zo mogelijk uit te breiden. Daarnaast werken de gemeenten ook samen in nog breder verband: de Metropoolregio Amsterdam.

Zaans Datalab als initiator

Het initiatief om binnen het samenwerkingsverband met de Woningbouw Monitor aan de slag te gaan, kwam van de gemeente Zaanstad. Zaanstad was al eerder met Shintō Labs een samenwerking gestart op het thema ondermijning. Voor de gemeente was vooral de mogelijkheid om vanuit 1 omgeving meerdere gemeenten te kunnen bedienen reden om dit samen met Shintō Labs te doen. Eerst is een pilot uitgevoerd samen met de andere 7 gemeenten om een goed beeld te krijgen of de mogelijkheden aansloten bij de behoeften en eind vorig jaar is de opdracht verstrekt.

Realtime antwoord op vragen

De oplossing bestaat uit het een digitaal dashboard waarin verschillende bronnen slim gecombineerd en gepresenteerd worden. De analisten kunnen realtime door de data zoeken en filteren en complexe data op eenvoudige wijze combineren tot heldere inzichten. Dit sluit aan op de vaak uiteenlopende vragen die men krijgt (bijvoorbeeld hoeveel eengezinswoningen worden er in wijk X de komende jaren bijgebouwd?).

Inzicht per gemeente en gecombineerd

De regionale aanpak zorgt ervoor dat de gegevens die men wil delen individueel als gezamenlijk te analyseren zijn. Via een nieuw ontwikkelde filter kan een beleidsmedewerker een willekeurige verzameling van gemeentes kiezen uit de regio waarop het dashboard, de woningproductie gegevens en de voorraad zich dynamisch aanpast. Ook is de basis gelegd om inschattingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad te vergelijken met de actuele woningvoorraad, om te zien hoe de planning zich verhoudt tot de realiteit.

Samen Organiseren

Shintō Labs heeft de oplossing omgezet in een clouddienst die beschikbaar is voor andere gemeenten. Doorontwikkeling zal gezamenlijk gebeuren, waarbij gemeenten profiteren van elkaars investeringen. Dit past in het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de noemer ‘Samen Organiseren’. De VNG heeft al contact gehad met Shintō Labs om hierin ondersteuning te bieden bijvoorbeeld door vermelding op de website Pilotstarter.nl.

Zie ook

Webinar

Videos

Whitepapers

Nieuws

Blogs

 Testimonials