Kwetsbare personen in de samenleving: meekijken in een Design Sprint

/door 

Afgelopen juni voerden we een Design Sprint uit rondom ‘kwetsbare personen’ in de samenleving. Een, voor ons, super-interessant onderwerp waar we graag induiken. In deze blog geven we een inkijkje in deze Design Sprint, en het prototype dat daaruit is ontstaan. 

Deze Design Sprint was onderdeel van een van tien gemeentelijke proeftuinen die als doel hebben zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte. Dat inzicht helpt om de zorg informatiegestuurd en gebiedsgericht te kunnen inzetten – oftewel: de juiste zorg op de juiste plek. Concreet had de Design Sprint een drietal doelen: het op gang brengen van een nuttige discussie over de invulling van het begrip ‘(psychische) kwetsbaarheid’, het vormen van een voorstel van een bruikbaar instrument waarmee inzicht in die groep verkregen kan worden, en het op een rij krijgen van relevante databronnen en indicatoren.