Whitepaper ‘Van maatschappelijke opgave naar datagedreven toepassing’

In dit white paper beschrijven we een aanpak gebaseerd op design thinking en de lean startup methode. Deze aanpak is gelokaliseerd naar de context van de overheid waarbij onder andere het valideren van data hypotheses, het vaststellen van privacy consequenties en de verhouding van kosten en baten, in zo kort mogelijke tijd inzichtelijk gemaakt wordt. We laten zien hoe u dit kunt toepassen binnen uw organisatie en geven bovendien illustratieve voorbeelden zodat u hier direct mee aan de slag kunt.

Vul het formulier in om het white paper aan te vragen!

Whitepaper ‘Oplossing voor datagestuurd woonbeleid’

In dit white paper beschrijven we een de uitdagingen van beleidsadviseurs bij de woningopgave waarmee veel gemeenten worden geconfronteerd. Hoe krijg je direct inzicht in de huidige woningvoorraad? En hoe laat je de ontwikkeling daarvan aansluiten bij de woningbehoefte? We laten zien hoe u dit kunt realiseren en zelfs op regionaal niveau kan aanpakken.

Vul het formulier in om het white paper aan te vragen!

Download Whitepaper 'Oplossing voor datagedreven woonbeleid''

Webinar Woningbouw Monitor met de gemeente Eindhoven

Begin 2018 hebben we samen met de gemeente Eindhoven het prototype van de Woningbouw Monitor omgezet in een werkende oplossing. Deze oplossing is per direct beschikbaar in de cloud voor alle gemeentes. Het doel van de Woningbouw Monitor is om beter en sneller inzicht te krijgen in  woningbouwproductie, en het maken van prognoses. De oplossing is gebaseerd op één centrale bron zodat eigen spreadsheets en lijsten tot het verleden behoren. Verschillende beleidsadviseurs wonen hebben verschillende vraagstukken, dus hebben we de Woningbouw Monitor ontworpen zodat iedereen zelf kan filteren en die gegevens kan opvragen die ze nodig hebben voor hun vraagstukken.

Vul het formulier in om het webinar terug te kijken!

Webinar Vitale Vakantieparken met Bureau Beke

Eind 2018 hebben we samen met Bureau Beke een webinar georganiseerd over de Monitor Vitale Vakantieparken.  De Monitor Vitale Vakantieparken is ontwikkeld door Bureau Beke en Shintō Labs. Bureau Beke heeft in opdracht van het programma Vitale Vakantieparken onder regie van de provincie Gelderland en 11 Gelderse gemeenten een monitor ontwikkeld om de kwaliteit van vakantieparken inzichtelijk te maken. Shintō Labs heeft deze monitor vertaald naar een datagedreven applicatie.

Vul het formulier in om het webinar terug te kijken!

Webinar AI & Deep Learning in het zaaksysteem met Circle Software

Shintō Labs en Circle Software hebben na een Design Sprint een prototype ontwikkeld waarmee documenten automatisch worden geanalyseerd en geclassificeerd in het zaaksysteem Djuma met behulp van text analytics en deep learning. Onder de noemer Djumalytics is dit een eerste stap in een veelvoud aan data analytics toepassingen waarmee we waarde gaan toevoegen aan het zaaksysteem. Tijdens het webinar demonstreren we de toepassing, vertellen we over hoe je het in gebruik kan nemen en gaan we dieper in hoe de achterliggende technologie werkt.

Vul het formulier in om het webinar terug te kijken!

Webinar Ondermijning & Fraudedetectie met de gemeente Zaanstad

Begin dit jaar hebben we samen met de gemeente Zaanstad een prototype ontwikkeld voor een beschrijvende analyse te maken van datagedreven ondermijning en fraudedetectie. Zaken zoals woon- en adresfraude, hennepteelt en ook onderwerpoverstijgende signalering om organisaties beter in staat te stellen te acteren op ondermijningsvraagstukken. Samen met Tom Pots van de gemeente Zaanstad hebben we daarom dit webinar gehouden. Tom vertelt naast hun visie op datagestuurd werken ook hoe ze met privacy vraagstukken omgaan.

Vul het formulier in om het webinar terug te kijken!

Webinar Datagestuurd Milieutoezicht door de gemeente Eindhoven

Vorig jaar hebben we samen met de gemeente Eindhoven een datagedreven toepassing ontwikkeld om ‘onbekende bedrijven’ met een milieurisico op te sporen. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Op basis van feedback van de gemeente Eindhoven en andere organisaties hebben we een nieuwe versie van de Milieu Navigator ontwikkeld. Samen met Melvin van Lieshout van de gemeente Eindhoven hebben we daarom een webinar op donderdag 9 november gehouden. Hierin vertelt Melvin over zijn ervaringen met datagestuurd milieutoezicht.

Vul het formulier in om het webinar terug te kijken!