Whitepaper ‘Van maatschappelijke opgave naar datagedreven toepassing’

In dit white paper beschrijven we een aanpak gebaseerd op design thinking en de lean startup methode. Deze aanpak is gelokaliseerd naar de context van de overheid waarbij onder andere het valideren van data hypotheses, het vaststellen van privacy consequenties en de verhouding van kosten en baten, in zo kort mogelijke tijd inzichtelijk gemaakt wordt. We laten zien hoe u dit kunt toepassen binnen uw organisatie en geven bovendien illustratieve voorbeelden zodat u hier direct mee aan de slag kunt.

Vul het formulier in om het white paper aan te vragen!

Webinar Datagestuurd Milieutoezicht door de gemeente Eindhoven

Vorig jaar hebben we samen met de gemeente Eindhoven een datagedreven toepassing ontwikkeld om ‘onbekende bedrijven’ met een milieurisico op te sporen. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Op basis van feedback van de gemeente Eindhoven en andere organisaties hebben we een nieuwe versie van de Milieu Navigator ontwikkeld. Samen met Melvin van Lieshout van de gemeente Eindhoven hebben we daarom een webinar op donderdag 9 november gehouden. Hierin vertelt Melvin over zijn ervaringen met datagestuurd milieutoezicht.

Vul het formulier in om het webinar terug te kijken!