De Opdrachtgever

De initiële opdrachtgever was het RIEC uit Rotterdam. Inmiddels is de Risico Radar onderdeel van het Apollo platform.

De Challenge

In samenwerking met het RIEC Rotterdam en Bureau Beke zijn we aan de slag gegaan met de challenge of we een radar konden ontwikkelen die gebruik maakt van open toegankelijke data en die het RIEC en de onderliggende gemeentes in staat stelt om risico volle gebieden aan te geven.

De Aanpak

De aanpak hiervoor was een Design Sprint waarin we in 5 dagen het prototype ontworpen hebben voor het RIEC en de gemeentes. Vervolgens hebben we het doorontwikkeld tot een werkende applicatie.

Het Resultaat

Het resultaat bestaat uit de Risico Radar Ondermijning waarmee de analisten van het RIEC risicovolle locaties kunnen aangeven, en waar gemeentes met hulp van analyses van open toegankelijke data inzichten kunnen krijgen die op ondermijnende criminaliteit zouden kunnen duiden.

24

Gemeentes zijn onderdeel van de RIEC regio

53

Wetenschappelijk bepaalde indicatoren zijn geïdentificeerd door Bureau Beke

10

Interviews met stadsmariniers en andere experts die indicatoren aandroegen

7

Zeven zorgvuldig gekozen statistieken om gebieden met elkaar te kunnen vergelijken.

Maatschappelijk vraagstuk

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Bij activiteiten maakt de georganiseerde criminaliteit gebruik van diensten uit de bovenwereld.  Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Denk daarbij aan volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige burgers. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe. Bovendien kent het vele verschijningsvormen.

Bij dit traject is er gekozen om te onderzoeken in hoeverre we ondermijnende criminaliteit in kaart kunnen brengen, waarbij we uitsluitend gebruik maken van open toegankelijke data en open bronnen. Tegelijkertijd wilden we een goed criminologisch onderzochte basis hebben voor de indicatoren waar we onze analyse op zouden doen. Om die reden is ook Bureau Beke aangehaakt.

Meer informatie?

Bekijk het Webinar terug:Het Resultaat

  • Signalenregistratie en beoordeling

    De Risico Radar Ondermijning maakt het mogelijk om razend snel inzicht te krijgen hoe risicovolle branches vertegenwoordigd zijn in uw gemeente. Ook plotselinge toenames kunnen inzichtelijk gemaakt worden, wat aanleiding kan zijn voor een verdiepend onderzoek met gesloten databronnen (Sonar).

  • Communicatie van risicovolle locaties door het RIEC

    Het systeem geeft het RIEC de mogelijkheid om vanuit hun expertise bevindingen te delen met de gemeentes. Het RIEC kan gemeentes op die manier ondersteunen op een laagdrempelige manier en ze wijzen waar bepaalde risico’s zitten.

  • Vergelijking met andere wijken / gemeentes

    Context is altijd belangrijk bij analyses. Om die reden hebben we een ‘branche vergelijker’ ontwikkeld zodat de gemeentes kunnen zien in hoeverre hun gevonden locaties zich verhouden tot andere gemeentes – of voor het vergelijken van verschillende wijken in dezelfde gemeente.

De Data

Bij de ontwikkeling van de Risico Radar Ondermijning is het uitgangspunt om open toegankelijke data te gebruiken.

KVK data

De Risico Radar Ondermijning maakt veel gebruik van de KVK data om bedrijven te analyseren en oververtegenwoordiging in kaart te brengen.

CBS data

Vanuit het landelijke CBS worden datasets gebruikt en als kaartlaag toegevoegd om o.a. de criminaliteitscijfers inzichtelijk te maken.

BAG

Met hulp van de BAG worden locaties, buurten en wijken gekoppeld om goede locatieduiding en vergelijkingen te kunnen maken.

Misschien vind je dit ook interessant

Relevante links

Andere masterclasses

Whitepapers

Productinformatie

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Research