Gemeente Eindhoven kiest voor datagestuurde aanpak woningopgave

Gemeente Eindhoven en Shintō Labs ontwikkelen innovatieve toepassing
Eindhoven, 20 september 2018 – Shintō labs heeft voor de gemeente Eindhoven een datagedreven toepassing ontwikkeld, waarmee ze volledig inzicht kan krijgen in de ontwikkeling van de woningbouw in de stad. Eindhoven is ‘booming’ en daarmee staat de behoefte aan nieuwe woningen hoog op de bestuurlijke agenda. Het is daarom van belang dat de gemeente goed inzicht heeft in de mate waarin het woningaanbod aansluit op de behoefte van haar inwoners. De ontwikkeling past in de ambitie van de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een smart society: een stad die optimaal gebruik maakt van de kracht van data, technologie en ICT voor al haar inwoners.

Het verzamelen van gegevens over de woningbouw en het inzichtelijk maken daarvan was een arbeidsintensief en weerbarstig proces. De oude applicatie was niet gebruikersvriendelijk en bood onvoldoende mogelijkheden voor vernieuwing. Daarom moest de gemeente op zoek naar een alternatief. De uitdaging was om een toepassing te ontwikkelen die het verzamelen en inzichtelijk maken van data makkelijker en sneller maakt.

Geen alternatief bij andere gemeenten
Uit een telefonische inventarisatie bij collega-gemeenten bleek dat niemand hiervoor een schaalbare en deelbare oplossing had. De meeste gemeenten hielden de gegevens bij in Excel sheets. Met vergelijkbare problemen: tijdrovend en ook nog eens zo complex dat maar enkele medewerkers er iets mee konden. Voor de gemeente Eindhoven reden om samen met Shintō Labs een oplossing te ontwikkelen die gebruikersvriendelijk was en veel tijd zou besparen in gebruik en beheer.

Realtime antwoord op vragen
De oplossing bestaat uit het een digitaal dashboard waarin verschillende bronnen slim gecombineerd en gepresenteerd worden. De analisten kunnen realtime door de data zoeken en filteren en complexe data op eenvoudige wijze combineren tot heldere inzichten. Dit sluit aan op de vaak uiteenlopende vragen die men krijgt (bijvoorbeeld hoeveel eengezinswoningen zijn er in wijk X en hoeveel worden er de komende jaren bijgebouwd?).

Voorspellen met algoritmes
Daarnaast biedt de toepassing de mogelijkheid om standaardrapportages te genereren. De gemeente moet bijvoorbeeld periodiek aan de provincie rapporteren. Dit was eerst een tijdrovende klus maar kan nu met 1 druk op de knop worden gegenereerd. Ook is de basis gelegd om inschattingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad te vergelijken met de actuele woningvoorraad, om te zien hoe de planning zich verhoudt tot de realiteit.

Samen Organiseren
Shintō Labs heeft de oplossing omgezet in een clouddienst die beschikbaar is voor andere gemeenten. Doorontwikkeling zal gezamenlijk gebeuren, waarbij gemeenten profiteren van elkaars investeringen. Dit past in het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder de noemer ‘Samen Organiseren’. De VNG heeft al contact gehad met Shintō Labs om hierin ondersteuning te bieden bijvoorbeeld door vermelding op de website Pilotstarter.nl. Inmiddels is de gemeente Utrecht ook aan de slag met de clouddienst en lopen er pilots bij zo’n 6 gemeenten.

Zie ook

Webinar

Videos

Whitepapers

Nieuws

Blogs

 Testimonials