Shintō Labs maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door brancheorganisatie ICT Nederland (versie 2014). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af/op)leveringen van Shintō Labs en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Shintō Labs en haar klanten tenzij anders is overeengekomen.

Deze voorwaarden kunt u downloaden als PDF-bestand via onderstaande link:

http://www.shintolabs.nl/av/