De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af/op)leveringen van Shintō Labs en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Shintō Labs en haar klanten tenzij anders is overeengekomen.

Deze voorwaarden kunt u downloaden als PDF-bestand via onderstaande link:

Algemene Voorwaarden Shintō Labs