De Opdrachtgever

De initiële opdrachtgever was de gemeente Eindhoven.

De Challenge

Kunnen we door slim gebruik te maken van interne en externe databronnen zowel legaal als illegaal kamerverhuur in de gemeente Eindhoven inzichtelijk maken met als doel om woonoverlast tegen te gaan.

De Aanpak

De aanpak hiervoor was een Design Sprint waarin we in 5 dagen het prototype ontworpen hebben voor het de gemeente Eindhoven. Na positieve validatie hebben we het in enkele iteraties omgezet in een werkende oplossing.

Het Resultaat

De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van slimme algoritmes waar er sprake is van kamerverhuur en of dit legaal is, of er een handhavingstraject loopt en of er sprake is van illegaal kamerverhuur. Het is tevens mogelijk om de mate van overlast te combineren met de panden waar sprake is van kamerverhuur

5

In vijf dagen een werkend prototype

22027

Aantal panden in de database voor analyse

17583

Panden met overlappende 30 meter zones

11

Mogelijke statussen van een pand, varierend van ‘gedoogd’ tot ‘illegaal’.

Maatschappelijk vraagstuk

Illegaal kamerverhuur is in toenemende mate een probleem in Nederland. Niet alleen via platforms zoals AirBnB, maar ook voor misbruik middels illegaal onderverhuur, woningsplitsing en arbeidsuitbuiting door het plaatsen van arbeidsmigranten die stevig moeten betalen voor een klein oppvervlak (en soms nog moet rouleren om het 8 uur, om de volgende migranten hun ‘rust’ te gunnen). Dit in combinatie met het enorme woningtekort maakt het maatschappelijke probleem alleen maar groter.
Tegelijkertijd hebben de gemeentes steeds meer mogelijkheden om de illegaal kamerverhuur tegen te gaan en de verhuurders aan te pakken. Daarbij is het noodzakelijk om goed inzicht te krijgen waar de panden zitten die mogelijk illegaal verhuurd worden. Dit is niet eenvoudig gegeven de verschillende juridische uitspraken uit het verleden en daarom moeten alle historische documenten van een pand gebruikt worden om de juiste status te kunnen bepalen.
De gemeente Eindhoven wilde dus op een efficiënte manier zicht krijgen op waar er in de stad sprake is van kamerverhuur en/of woningsplitsing. Op basis van dat inzicht wilde de gemeente ook kunnen onderzoeken waar er mogelijk sprake is van oneigenlijke kamerverhuur of woningsplitsing. Om vervolgens daar actie op te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door de pandeigenaar alsnog in de gelegenheid te stellen de juiste vergunning(en) aan te vragen. Een van de problemen bij de huidige werkwijze was dat het enorm veel werk kostte om antwoord op de vraag of er sprake is van oneigenlijke kamerverhuur of woningsplitsing. Zo is er het vergunningensysteem, het zaaksysteem/DMS, het post & archiefsysteem, het systeem voor beroep- en bezwaar etc. Allemaal bronnen die geraadpleegd moeten worden, zeker ook omdat men per pand een overzicht in de tijd wil hebben (timeline).

Meer informatie?

Bekijk het Webinar terug:

Het Resultaat

 • Status beoordelen van een pand

  Het primaire doel van de applicatie is het bepalen waar mogelijk illegaal kamerverhuur plaatsvindt. Dit hebben we gerealiseerd door de benoemde bronnen te combineren en met slimme logica de actuele status te bepalen. Bovendien kunnen de gebruikers doorklikken om de onderliggende data te bekijken.

 • Efficienter werken

  Met de nieuwe applicatie is de data bij elkaar gezet en toegankelijk gemaakt voor geautoriseerde medewerkers. Daarmee kunnen ze direct bij een pand de status in het vergunningensysteem, het zaaksysteem/DMS, het post & archiefsysteem, het systeem voor beroep- en bezwaar etc. raadplegen.

 • Opschoning van data

  De gemeente is voornemens haar huidige vergunningensysteem te vervangen. De Monitor kan mogelijk helpen om bij de invoering van het nieuwe systeem opgeschoonde data aan te leveren voor volledige en actuele ‘locatiedossiers’. Handmatig zou zoiets onbegonnen werk zijn. Voor de Monitor is nl. een algoritme ontwikkeld om data uit een breed scala aan bronnen te structureren en te presenteren in een timeline op een pand. Vooraf niet als doel gedefinieerd, maar zeer waardevol voor verdere verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening.

 • 30 Meter zone regel

  Het systeem heeft ook de later ingevoerde regel ondersteund: in bepaalde gebieden mogen geen ander woningen in een straal van 30 meter kamers verhuren. Deze 30 meter zone is bepaald aan de hand van de centroïde en ondersteund afdeling vergunningen met het snel kunnen beoordelen of een aanvraag kamerverhuur kansrijk is of niet.

De Data

Bij de ontwikkeling van de Illegaal Kamerverhuur Applicaite is gebruik gemaakt van ondermeer de volgende databronnen:

BRP data

Voor het bepalen van huidige bewoning en samenstelling (familie, of niet)

Vergunningen data

Om te bepalen of iemand een vergunning heeft voor kamerverhuur

Kadaster data

Om het eigendom te bepalen en de andere panden van dezelfde eigenaar

Andere databronnen zijn: BGB, BAG, vergunningensysteem, DMS, beswaarschriftensysteem en het DMS.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:


Misschien vind je dit ook interessant

Relevante links

Andere masterclasses

Whitepapers

Productinformatie

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Research