Woningbouw Monitor

De woningnood wordt in heel Nederland steeds nijpender en het oplossen daarvan is een van de grote maatschappelijke opgaven van de overheid. Het monitoren van de effecten van het beleid is nodig om te zien of men op koers ligt of dat bijsturing nodig is. Veel gemeenten houden gegevens over woningbouw- en transformatieprojecten bij in een Excel-spreadsheet. Door de toenemende hoeveelheid data en steeds specifiekere en gevarieerdere behoefte aan managementinformatie van beleidsadviseurs, programmamanagers en bestuur, zijn die spreadsheets kwetsbaar, bewerkelijk en foutgevoelig.

Verminderen kwetsbaarheid

Er zijn grenzen aan de hoeveelheid data die een spreadsheet kan bevatten. Omdat eindgebruikers (beleidsadviseurs, programmamanagers, bestuurders) steeds meer en gevarieerdere informatie wensen, zijn meer metadata nodig en groeit ook het aantal kolommen. Dit verhoogt het risico dat data corrupt raakt of verloren gaat als de spreadsheet crasht.

Verbeteren datakwaliteit

Een spreadsheet is gemaakt om snel en eenvoudig analyses te kunnen doen over data. Zolang de hoeveelheid en variatie van die data maar binnen de perken blijft is dat geen probleem. Op het moment dat gecontroleerde gegevensinvoer belangrijk is en de hoeveelheid data toeneemt, is een spreadsheet minder geschikt. Door de steeds complexer wordende spreadsheet, is het al vaker voorgekomen dat gegevens onjuist in de spreadsheet geregistreerd werden. Het uitzoeken waar de fout zit en het herstellen van het bestand kost vaak veel tijd.

Analyseren en rapporteren

De Woningbouw Monitor is een software-oplossing ontwikkeld met en voor gemeenten. De kern van de oplossing bestaat uit het beheer en de visualisatie van data over de woningproductie en -voorraad. Denk aan de status van de projecten (jaar van oplevering/projectfase), de aantallen en soorten woningen per project en de locatie van het project. Met handige filters krijg je in één oogopslag inzicht in de gevraagde gegevens. Vervolgens kun je makkelijk en snel rapporteren naar raad, bestuur en collega’s. Ook is het mogelijk om de periodieke rapportage aan de provincie met 1 druk op de knop uit te voeren.

Onder de titel ‘Datagedreven sturing van de woningbouwopgave in de Metropoolregio Eindhoven’ zullen Martijn Groenestein, beleidsadviseur Wonen in de gemeente Geldrop-Mierlo en Jurriaan Souer van Shintō Labs een presentatie geven tijdens het Woning Congres op 6 november a.s. in Helmond. Meer info via deze link!

Kijk dit webinar terug

Onze klanten

Neem contact met ons op voor een demo!


Zie ook

Videos

Webinar

Whitepapers

Nieuws

Blogs

 Testimonials