Overzicht

Naar een datagestuurd veiligheidsbeleid

‘Veiligheid, criminaliteit en openbare orde is het belangrijkste thema bij de raadsverkiezingen’, aldus een artikel begin dit jaar in Binnenlands Bestuur. Iedere gemeente, van groot tot klein, is momenteel bezig om een aanpak te ontwikkelen veelal onder de noemer ‘ondermijning’. Burgemeesters zijn tegenwoordig ‘crime fighters’ en gemeenten zoeken onder regie van RIEC’s (Regionale Inlichtingen en […]

Van datagestuurd naar waardegestuurd werken

Shintō Labs voegt met data waarde toe aan organisaties die bezig zijn met het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. Wat wij bedenken moet mensen scherper maken en een stap vooruit helpen in hun werk. Bij abstracte beleidsthema’s (zoals overlast) kan data analyse helpen bij de feitelijke onderbouwing van het probleem. Data kan helpen om problemen […]

Shintolabs-Waarom-de-Design-Sprint-dé-oplossing-is

Waarom de Design Sprint dé oplossing is voor datagestuurd werken bij overheden

Iedereen in overheidsland praat erover, maar weinigen doen het: razendsnel resultaten boeken met dataprojecten. De vele discussies op afdelingsniveau (waarbij rapporten ongebruikt in bureaulades verdwijnen) en op bestuurlijk niveau (over de verspilling van miljoenen gemeenschapsgeld aan grote ICT-projecten) gaan voorbij aan de kern van de zaak: hoe moet het dan wel!? Zou het niet mooi […]

8 lessen uit de Shintō Labs Design Sprint

Hoe kunnen lokale en centrale overheden innoveren om zich te ontwikkelen als datagedreven organisaties? We ontwierpen een bijzonder pragmatische aanpak, initieel gebaseerd op de Google Ventures Sprint methode, maar gelokaliseerd naar onze context en in het bijzonder gericht op het valideren van data hypotheses. Behalve prachtige resultaten heeft dit een 8 waardevolle lessen opgeleverd die wij hier met jullie delen.