De Opdrachtgeever

De initiele opdrachtgever is de gemeente Eindhoven. Inmiddels hebben meerdere gemeentes een eigen buurtkijker.

De Challenge

Het instrument is ontstaan vanuit de behoefte om zowel het ruimtelijk als het sociaal domein mogelijkheden te bieden om gebiedsgericht te werken en inzicht te geven hoe het er voor staat in de buurt. Hoe kunnen we de verschillende dimensies van leefbaarheid en sociale veerkracht intuïtief, interactief en overzichtelijk presenteren?

De Aanpak

De BuurtKijker is het resultaat van een Design Sprint waarin we in 5 dagen het prototype ontworpen hebben. Aansluitend hebben we in een Solution Rush van drie iteraties het prototype omgezet in een werkende oplossing.

Het Resultaat

De BuurtKijker is een publiek instrument dat iedereen kan gebruiken om buurten, wijken en stadsdelen te analyseren. Het wordt door de gemeente Eindhoven gebruikt om actiegebieden aan te wijzen. Deze actiegebieden worden verder onderzocht met specifieke instrumenten, waarna er een aanpak wordt ontwikkeld.

199

Subindicatoren

116

Buurten

4

Data op vier niveaus inzichtelijk

3

Iteraties

Maatschappelijk vraagstuk

De BuurtKijker is een instrument om te kijken hoe het ervoor staat met de buurten in Eindhoven. Het is een instrument dat de mogelijkheid biedt om buurten met elkaar te vergelijken, of eens dieper op een bepaald onderwerp in te zoomen.

Het instrument is ontstaan vanuit de behoefte om zowel het ruimtelijk als het sociaal domein mogelijkheden te bieden om gebiedsgericht te werken. De BuurtKijker staat daarom niet op zichzelf; het is onderdeel van een innovatieprogramma van de gemeente, waarin innovatieve thema’s worden onderzocht en opgeschaald in vier stappen: Do, Show, Scale, Embed.

De BuurtKijker heeft twee dimensies: leefbaarheid en sociale veerkracht . Met het begrip leefbaarheid geven we aan hoe aantrekkelijk een gebied is om er te wonen. Sociale veerkracht gaat over de manier waarop bewoners omgaan met (negatieve) veranderingen en de hulpbronnen die ze daarbij kunnen inzetten.

De leefbaarheid en de sociale veerkracht hoeven niet gelijk op te gaan. Er zijn buurten denkbaar waar de leefbaarheid minder goed scoort, maar de sociale veerkracht wel hoog is. Bijvoorbeeld doordat de buurtbewoners voor elkaar klaar staan. Juist dat maakt het interessant om vanuit deze twee perspectieven naar een buurt te kijken.

De BuurtKijker is in opdracht van de gemeente Eindhoven en in samenwerking met onderzoeksinstelling Het Pon & Telos en de woningcorporaties ontwikkeld.

Meer informatie?

Bekijk het Webinar terug:Het Resultaat

  • Geografische niveaus

    Bekijk thema’s op buurt-, wijk- of stadsdeelniveau, of vergelijk wijken in WIJeindhoven-gebieden

  • Dimensies, onderdelen, indicatoren en subindicatoren

    Zowel het concept leefbaarheid als het concept sociale veerkracht is een samengesteld begrip. Beide concepten zijn onderverdeeld in meerdere dimensies. Die dimensies bestaan uit onderdelen, welke worden berekend aan de hand van indicatoren en subindicatoren

  • Van basisinstrument tot geavanceerd gebruik

    Bekijk buurten op de kaart, vergelijk buurten onderling, of maak je eigen analyses

De Data

CBS Buurtdata

Dit instrument maakt uitvoerig gebruik van de wijk- en buurtdata die het CBS jaarlijks beschikbaar stelt

Pon Telos Buurtdata

Onderzoeksbureau Pon Telos onderzocht sociale veerkracht in buurten. Ook deze cijfers zijn opgenomen in dit instrument

Inwonersenquetes

Vragenlijsten onder buurtbewoners gaven met name subjectieve belevingen van concepten als leefbaarheid en sociale veerkracht. Hoe veilig voelen de bewoners van deze buurt zich bijvoorbeeld?