Componenten

Search & Text analytics

Deze component zorgt voor het analyseren van grote documentverzamelingen en het vertalen daarvan naar relevante patronen door intelligente analyse van tekst in de documenten.

Analytics driven metadata enrichment

Veel data is incompleet of onvolledig. Het handmatig verrijken van datasets is doorgaans te arbeidsintensief. Deze component zorgt voor geautomatiseerde verrijking van datasets zodat verdergaande analyse mogelijk is.

Social Media Analysis

Social Media Analysis wordt ingezet om data van social media kanalen als Twitter en Facebook op te nemen in het platform en te prepareren voor verdere analyse. Data uit social media kunnen inzicht geven in opinies, stemmingen maar ook geografische dynamiek van groepen mensen.

Data Lake

Het Stratum Analytics Platform® is ontworpen om grote hoeveelheden ongestructureerde data op te slaan in onze zogeheten ‘Data Lake’. Deze data kan gericht verrijkt en verwerkt worden om een grote verscheidenheid aan datagedreven oplossingen te realiseren. Het platform combineert een breed scala aan bestaande technologieën met zelf ontwikkelde componenten.

Map Interface

De Map interface maakt het mogelijk om data op kaarten te presenteren. De ‘heatmap’ functie zorgt voor visualisatie van interessante patronen. Door middel van zoekfunctionaliteit en  ‘layers’ kunnen meerdere datasets worden gecombineerd, gefilterd en gepresenteerd om tot nieuwe inzichten te komen.

Anonymizer / Pseudomizer

Anonimiseert/Pseudonimiseert data voor gebruik in analyses. Het analyseren van persoonsgegevens kan strijdig zijn met wet- en regelgeving. Om inzichten te verkrijgen zonder privacy te schenden kunnen dataverzamelingen geanonimiseerd worden of worden vervangen door versleutelde gegevens.

Stratum Action Feedback Loop

Dit is de terugkoppeling van de resultaten van acties uitgevoerd op basis van een model gebaseerd advies. Hiermee kan het onderliggende model verder geoptimaliseerd worden en het het geheel vormt zo een zelflerend systeem.

Graph interface

De Graph interface biedt een manier om visueel de (semantische) relaties tussen data-objecten te verkennen. Data kan visueel worden weergegeven als netwerken van knooppunten en randen die m.b.v. krachtige graph algoritmes geanalyseerd kunnen worden.

Conversational Interface Bot

Steeds vaker worden (chat)bots ingezet om gebruikers antwoord te geven op vragen of inzichten te verschaffen. De Conversational Interface Bot biedt de mogelijkheid om de mogelijkheden van het platform om te zetten naar chatbots. Dit is een bot interface die middels vraag/antwoord sessies gebruikt kan worden om complexe backends te ontsluiten.