Apollo Platform

Waarom Apollo?

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is van groot belang voor de veiligheid in uw gemeente. Van vastgoedfraude in de binnenstad tot drugdumpingen in het buitengebied: het raakt alle lagen in de samenleving in heel Nederland en daarbuiten.

De bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit in uw gemeente vraagt om een zorgvuldige werkwijze, waarbij data, analyse, signaalverwerking en samenwerking centraal staan om signalen goed te kunnen duiden en op te schalen waar nodig. Bovendien kan ondermijnende criminaliteit in vele verschijningsvormen waardoor er een complexe informatievraagstuk ontstaat: hoe herken je ondermijnende criminaliteit en hoe kan je daar opvolging aan geven.

In samenwerking met meer dan 25 organisaties op gemeentelijk, RIEC, provinciaal en landelijk niveau heeft Shintō Labs afgelopen jaren het Apollo platform ontwikkeld: een centraal platform voor het versterken van de informatiepositie en resultaatgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit

1
2
3
4
5
1

Verschillende thema’s beschikbaar voor de veiligheidsvraagstukken.

2

Signalen bijhouden, beoordelen volgens het Privacy Protocol en Acties aan koppelen

3

Een heldere kaart met het resultaat van jouw analyses

4

Apollo levert een risicomodel op vastgestelde indicatoren

5

Filter op basis van vastgestelde indicatoren

25

Organisaties hebben meegewerkt

9

Ondermijningsthema’s beschikbaar

100+

Meer dan 100 relevante indicatoren

365

Data geactualiseerd

Apollo Platform: beschikbare modules

Het Apollo Platform bestaat uit een groeiende hoeveelheid standaardmodules. Dit geeft u de mogelijkheid om alleen die modules te gebruiken die voor uw situatie van toepassing zijn. Ook kunt u nieuwe modules verwachten zodra die beschikbaarkomen op het Apollo Platform in het kader van het Open Development Programma.

Het Apollo Platform draait in de cloud

Het Apollo Platform is cloud gebaseerd. De eindgebruikers hebben alleen een moderne browser nodig om gebruik te kunnen maken van Apollo.

Signalen registreren

Bundel alle signalen en meldingen in één overzichtelijk scherm. Ook kunnen externe signalen ingelezen worden. Welke gegevens u bij een signaal wilt registreren kunt u zelf bepalen.

Dossier functie

Bundel signalen en meldingen in een dossier. Koppel personen en locaties om een gerichte plan van aanpak te maken en optimale interventies te doen.

Interventies plannen

Plan uw interventies op signalen en adressen. De eigenschappen van de interventies en alles wat u wilt registreren kunt u zelf samenstellen met de flexibele formulierenmodule.

Netwerkanalyse

Maak gebruik van de netwerk analyses om verborgen structuren te vinden in datasets. Dit is onder andere gebruikt bij de analyse van een risicovolle branches en schijnzelfstandigheid aan het licht te brengen waar mogelijk uitbuiting plaatsvindt.

Pseudonimisering

Het Apollo Platform is volledig secure en wordt door vele organisaties gebruikt met zowel persoonsgegevens als volledig geanonimiseerd. Veel partijen kiezen voor een tussenvorm met hulp van onze pseudonimiserings software om alle persoonsgegevens te verwijderen en te vervangen door een gegenereerde code. Hierdoor kunnen analyses gedaan worden zonder gebruik te maken van persoonsgegevens. Zodra een onderzoekswaardige locatie gevonden is kan vervolgens met hulp van de depseudonimisering de werkelijke locatie teruggedraaid worden.

De pseudonimiseringssoftware kan ook op uw eigen netwerk geinstalleerd worden om zo alle data binnen uw netwerk te pseudonimiseren voordat het naar de cloud omgeving van het Apollo Platform gaat.

AVG-proof

Het Apollo Platform is volledig AVG-Proof en wordt door vele organisaties gebruikt met zowel persoonsgegevens als volledig geanonimiseerd. Gebruikte indicatoren zijn ook transparant en uit te leggen. Bovendien biedt het platform een implementatie van het Model Privacy Protocol om op een correcte manier de signalen te beoordelen. Tot slot worden ook alle relevante handelingen gelogd via de audit trail zodat je altijd kunt terug zien wie wat wanneer gedaan heeft.

Data analyses

Het Apollo Platform omvat verschillende data analyse technieken om alle tredes van data science te bewandelen: van beschrijvende analyses, naar diagnosticerende analyses tot zelfs voorspellende analyses. De meeste analyses worden voorbereid zodat u eenvoudig bepaalde indicatoren kunt aan- of uitzette of combineren. Ook worden er risicomodellen gebruikt om de meest risicovolle locaties te vinden. Enkele voorbeelden zijn: oververtegenwoordiging van risicovolle branches, overmatig stroomgebruik in combinatie met indicatoren (zoals leegstand), frequent wisseling van inwoners op een locatie, etc.

Datahub

Combineer interne en externe databronnen in de Apollo datahub om alle relevante informatie bij elkaar te hebben. Het Apollo Platform haalt open data zoals BAG en CBS gegevens van centrale voorzieningen. Deze kunt u aanvullen met interne databronnen om zeer efficiënt te weten wat er speelt bij een subject (persoon) of object (locatie). Wellicht ten overvloede: maar uw data blijft van u en u alleen!

Kaartlagen

Combineer verschillende kaartlagen om een goed beeld van de omgeving te krijgen. Veel gebruikte kaartlagen zijn CBS gegevens en zelfgekozen filters / indicatoren. Ook kunnen specifieke incidenten (zoals drugsdumpingen) of permanente infrastructuur (zoals bedrijventerreinen) getoond worden. Alleen door data te combineren krijg je een goed beeld.

Indicatoren

Met hulp van onze partners in wetenschappelijk onderzoek (oa. TU/e, UVA, Unimaas), kennisinstituten zoals het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCS) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), contacten bij de Politie Academie en gerenomeerde criminologen zoals Bureau Beke, hebben we vele toepasbare indicatoren verzameld en bij elkaar gebracht bij de afzonderlijke thema’s. Vrijwel alle indicatoren zijn zelf te parametriseren in het Apollo Platform voor transparantie maar ook om nieuw verworven kennis toe te passen.

Geavanceerd zoeken

Om alle databronnen makkelijk en snel te doorzoeken zijn uit gebreide zoekmogelijkheden nodig. Naast de filters, kaartlagen, netwerkanalyses en procesanalyses, bevat het Apollo Platform ook uitgebreide zoekmogelijkheden om op alle belangrijke kenmerken te kunnen zoeken en snel relevante resultaten te vinden. Indien de subject of object bekend is bij een ander team, wordt hier een melding van gemaakt. Het zoeken houdt rekening met de pseudonimisering en autorisaties: met strikte autorisatie worden het zoeken alleen toegankelijk gemaakt voor geautoriseerde gebruikers.

Samenwerking

Het Apollo Platform stimuleert samenwerking in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat kan met hulp van een simpel bericht naar collega’s of een notificatie als een object of subject bekend is (‘dat’ informatie) zonder dat de achterliggende informatie gedeeld wordt (‘wat’ informatie) indien privacy redenen daarom vragen.

Rapportages

Om het resultaat te communiceren van alle inspanningen zijn er uitgebreide rapportage mogelijkheden. In het Apollo Platform zelf zie je de belangrijkste resultaten direct en overzichtelijk bij elkaar. Een eenvoudige ‘PDF’ wordt gegenereerd om de rapportage te delen met anderen. Tot slot zijn er altijd export mogelijiheden om eigen rapportages samen te stellen in bijvoorbeeld CSV en Excel.

Het Apollo Platform samengevat

 • Signalen registreren op een centrale plek
 • Model Privacy Protocol om signalen correct te beoordelen
 • Dossiervorming voor het bundelen en verrijken van signalen
 • Acties en Interventies op adressen en signalen
 • Transparant verantwoording afleggen door volledig inzicht in de analyses en indicatoren.
 • Feedbackloop om te leren van resultaten
 • Veilig en privacyproof: pseudonimisering van data
 • Dashboard voor het inzicht in en communiceren van behaalde resultaten
 • Data en Analysemogelijkheden
  • Open Source Intelligence (OSINT)
  • Combineren van open data, externe bronnen en interne bronnen
  • Alle relevante informatie direct bij elkaar bij een adres
  • Netwerkanalyses om verborgen relaties te vinden
  • Procesanalyses om verborgen structuren te vinden
  • Slimme analysemogelijkheden om de databronnen te doorzoeken en het vinden van opvallende locaties.
 • Analyse-lenzen voor specifieke thema’s:
  • Thema: Vastgoedfraude
  • Thema: Milieufraude
  • Thema: Mensenhandel
  • Thema: Woon- en Adresfraude
  • Thema: Jeugdcriminaliteit
  • Thema: Malafide bedrijven
  • Thema: Buitengebied
  • Thema: Horeca
  • Thema: Vakantieparken

Apollo Platform: ontwikkeld in cocreatie

Partners die mee hebben ontwikkeld

In totaal hebben ruim 25 partners meegewerkt aan de ontwikkeling aan het Apollo Platform: van lokale gemeentes, tot RIEC, Provinciaal en zelfs landelijke toezichthouders. Ook hebben er expertise partijen zoals het CCV of criminologische instituten zoals Bureau Beke meegewerkt aan het Apollo Platform. Sommige partners hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een fenomeen-analyse tijdens een Design Sprint (bijvoorbeeld een onderzoek naar vastgoedfraude en andere  partners met specifieke doorontwikkelingen zoals het Privacy Protocol om signalen gericht en verantwoorden te kunnen beoordelen.

 

Open Development Programma

Wij werken graag in co-creatie waarbij we domeinexpertise en data science laten samenkomen. Wij werken ook volgens het Open Development Programma: het achterliggende principe van dit programma is dat iedere organisatie of individu kan bijdragen en daar vervolgens van kan meeprofiteren. Meer concreet: als gemeente ‘A’ iets ontwikkeld heeft, kan gemeente ‘B’ daar gebruik van maken en andersom, zonder dat daar extra kosten mee gemoeid zijn. Zo ontwikkelen we samen aan een mooier en veliger Nederland.

Procesondersteuning, Samenwerken, Data Science

Het Apollo Platform van Shintō Labs is ontwikkeld gericht op de drie assen waarop al onze applicaties gebaseerd zijn: het verbeteren van de Procesondersteuning, de Samenwerking & Data Science.

 • Procesondersteuning: in veel gevallen moet een beleidsmedewerker in korte tijd een beeld vormen van wat er speelt op een locatie. Tegelijkertijd kan en mag niet alles zomaar opgevraagd worden. Er is wet- en regelgeving en u heeft uw interner processen met autorisaties, goedkeuring, verantwoording en archivering. Met hulp van het Apollo Platform kunt u op een correcte procesondersteuning rekenen om gecontroleerd een beeld te krijgen wat er in de verschillende databronnen zit. Zo hoeft de gebruiker niet in tien verschillende bronnen te kijken, maar komt alle relevante informatie bij elkaar op één plek terwijl het procesmatig goed ondersteund wordt, van initiële melding, tot archivering.
 • Samenwerking: het veiligheidsvraagstuk is geen geïsoleerd probleem. Door slim samen te werken binnen en buiten uw organisatie kunt u effectiever opereren en interveniëren. Soms is het voldoende om te weten dat een collega al met dit probleem bezig om even contact op te nemen en samen de regie over de aanpak vorm te geven.
 • Data Science & AI: Het Apollo Platform is ontworpen door onze ervaren Data Scientists die kennis opdoen van alles wat er speelt op gebied van data analyse en Kunstmatige Intelligentie (ook bekend als Artificial Intelligence, afgekort als AI). Met hulp van slimme systemen worden indicatoren omgezet in bruikbare risicomodellen zodat u snel de onderzoekswaardige locaties uit de data kunt halen. De feedback mechanismes zorgen bovendien voor een slimme verwerking van de onderzoeksresultaten.

Apollo Platform: beschikbare lenzen

De verschillende verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit vragen een eigen analyse en aanpak. Zowel de wettelijke basis voor onderzoek en de beschikbare databronnen maar ook de mogelijke analyses en benoemde indicatoren lopen behoorlijk uiteen. Om die reden hebben wij deze verschillende fenomenen, of thema’s ondergebracht in specifieke lenzen. Een lens is een manier om naar een specifieke dataset te kijken om een specifiek vraagstuk te kunnen beantwoorden. Inmiddels zijn er een aantal lenzen ontwikkeld in het Apollo Platform:

 • Ondermijning: Vastgoedfraude
 • Ondermijning: Horeca
 • Ondermijning: Buitengebied
 • Ondermijning: Mensenhandel
 • Ondermijning: Bedrijventerreinen
 • Ondermijning: Woon- en Adresfraude
 • Ondermijning: Risico Radar Ondermijning
 • Ondermijning: Vakantieparken
 • Illegaal Kamerverhuur
 • Woonoverlast
 • Leegstand & Verdachte loodsen
 • Bedrijfsstructuren & branche netwerken
 • Wet Milieu
 • Drugsdumpingen
 • Jeugdcriminaliteit
 • Illegaal afvalverwerking
 • Verdachte agrarische bedrijven

Apollo Platform: wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor een demo!