Tag Archief van: data analyse

Hoe kun je privacy waarborgen bij een datagedreven aanpak van ondermijning?

In mijn eerdere blog schreef ik over het Open Development Programma waarmee we samen met overheidsorganisaties bouwen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Eén van de onderdelen die op deze manier tot stand is gekomen, is onze implementatie van het Model Privacy Protocol ter ondersteuning van het beoordelen van ondermijningssignalen in ons Apollo Platform. In deze blog wil ik een toelichting geven op hoe dit uitgewerkt is en hoe gemeentes hier gebruik van kunnen maken.

Onze implementatie van het Model Privacy Protocol in Apollo biedt enkele voordelen nl.:

 • Voorkomen van bovenmatig gebruik van gegevens.
 • Inzichtelijk maken met welk doel en op welke wijze gegevens worden verwerkt.
 • Zicht krijgen op ondermijning binnen de grenzen van de gemeente.
 • Kaders stellen voor waarborgen van rechtmatigheid.
 • Verantwoording af kunnen leggen over de werkwijze.

Maar voor dat ik in ga op de inhoudelijke functionaliteiten van het Model Privacy Protocol in Apollo, is het goed om een begrip te hebben hoe dit tot stand is gekomen en waarom dit überhaupt een plek moet krijgen in Apollo. Om dat pad te illustreren neem ik jullie even mee naar het jaar 2017, toen wij in contact kwamen met Tom Pots van de gemeente Zaanstad en ondermijning een opkomend thema was.

Een aanpak van ondermijnende criminaliteit – een eerste verschijningsvorm: woon- en adresfraude

De gemeente Zaanstad wilde een datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar was zoekende hoe ze dat moest vormgeven. Wij hebben toen met de gemeente Zaanstad een Design Sprint gedaan om een eerste versie van een datagedreven applicatie voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit te ontwerpen. De focus van het prototype lag bij  woon- en adresfraude. Dit prototype is vertaald naar een applicatie en inmiddels in meerdere iteraties doorontwikkeld tot Apollo, ons data & analyse platform voor de aanpak van ondermijning.

Apollo

Van eerste applicatie ondermijning met Zaanstad naar Apollo

Van verschijningsvormen naar lenzen

In onze zoektocht met gemeentes over een datagedreven aanpak van ondermijning, bleken er veel andere verschijningsvormen te zijn van ondermijnende criminaliteit. De basis van de ‘Zaanse ondermijningsapplicatie’ bleek echter ook geschikt voor de andere fenomenen: het slim combineren en analyseren van data om risicovolle locaties te vinden. Via het Open Development Programma zijn er op deze manier verschillende lenzen ontwikkeld om de verschijningsvormen te kunnen analyseren, waaronder het buitengebied, ondermijning in de horeca, vastgoedfraude, industrieterreinen, uitbuiting en mensenhandel, milieu, netwerkstructuren in risicobranches, de Risico Radar Ondermijning en drugslocaties. Deze lenzen zijn beschikbaar binnen ons Apollo platform voor een datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Lenzen combineren met signalen

Toen we met de gemeente Diemen aan de slag gingen met het fundament dat in Zaanstad is gelegd, bleek dat zij een aanvullende wens hadden. Kunnen we niet ook de signalen die we binnen krijgen op een gestructureerde manier bijhouden en analyseren in de applicatie? De meeste gemeentes krijgen vele signalen binnen die kunnen duiden op een vorm van ondermijnende criminaliteit. Voor het duiden en analyseren van deze signalen is toegang tot data nodig. Deze tweede vorm van analyse -een signaal-gedreven aanpak op basis van signalen en meldingen – biedt extra inzichten en versterkt het beeld wat er binnen de gemeente speelt. De vraag is echter, wat kan je met die kennis? Immers, de gemeente is geen politie.

Een bestuurlijke aanpak van ondermijning

Kenmerkend voor de bestuurlijke aanpak is dat het zich niet zozeer richt op de kernactiviteiten van georganiseerde criminaliteit, maar juist op de cruciale ondersteunende activiteiten. De maatregelen richten zich niet op personen, maar op situaties en gelegenheidsstructuren die georganiseerde criminaliteit faciliteren. De onderwereld is namelijk afhankelijk van legale logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en van de overheid als vergunningverlener. Daarmee heeft het openbaar bestuur een belangrijk wapen in handen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. (Handboek bestuurlijke aanpak; CCV 2010; ISBN 978 90 77845 37 0.).

Het bestuurlijk instrumentarium kent echter wel degelijk een aantal bestuurlijke interventies, zoals het opleggen van sancties op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en diverse andere wetten en activiteiten voor het al dan niet verstrekken of intrekken van vergunningen (de Algemene Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet, Opium-wetgeving en het bestemmingsplan). En bij de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

De vraag die de beleidsmedewerkers veiligheid keer op keer kregen van juristen was: op basis van welke grond mag je iets doen met die signalen? En daar komt het Model Privacy Protocol om de hoek kijken.  Immers, bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, is een juiste afweging nodig om te bepalen of er wel sprake is van ondermijnende criminaliteit en of het wel binnen het bestuursrecht valt. Kortom, mag de gemeente hier wel op handelen? En zo ja, op basis van welke wetgeving?

Het Model Privacy Protocol

Het Model Privacy Protocol is in 2020 door de Rijksoverheid verspreid met als doel gemeenten te ondersteunen bij de wijze waarop zij informatie binnen gemeentes mogen uitwisselen voor de aanpak van ondermijning. Het biedt dan ook een basis voor een eigen privacy protocol voor de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling en kan als handleiding dienen ten behoeve van de bestrijding van ondermijning. Zoals elk model moet ook dit model aangepast worden naar lokale omstandigheden, maar het geeft een goed uitgangspunt en is ons door meerdere juristen geadviseerd als een solide basis.

Het Model Privacy Protocol geeft een proces weer met verschillende fases, waarin signalen beoordeeld kunnen worden. Die verschillende weegpunten moeten helpen bij het beantwoorden van vragen zoals:

 • Kwalificeert het signaal wel als ondermijning?
 • Is het wel de gemeentelijke taak of bevoegdheid?
 • Valt het wel op het grondgebied van de gemeente?

Zie hieronder de schematische weergave van het proces (rechtstreeks ontleend uit het document van het Model Privacy Protocol). Het gaat te ver voor deze blog om het proces uit te schrijven – daarvoor kunt u het Model Privacy Protocol zelf raadplegen op de site van de Rijksoverheid.

 

Apollo implementatie van het Model Privacy Protocol

In Apollo wordt het proces van het Model Privacy Protocol volledig ondersteund, maar op een non-restrictieve manier. Dat wil zeggen: het biedt alle fases en stappen uit het Model Privacy Protocol, ondersteuning met inhoudelijke kwalificatie en alle mogelijkheid om toelichting te geven bij ieder weging, maar de mate waarin het afgedwongen wordt is flexibel. Zo kan het gebruikt wordt als een grote checklist met toelichting velden zodat de beleidsmedewerker alle zaken kan noteren en de juiste afweging kan maken, maar biedt het ook de ruimte om dat in stappen te doen.

 

Gedetailleerde checklist van Apollo

Gedetailleerde checklist van Apollo

De Apollo implementatie biedt samengevat de volgende functionaliteiten:

 • Juridische basis voor het beoordelen van signalen: door meerdere Privacy Officers als akkoord bestempeld als onderbouwing van gebruik gegevens en beoordeling signalen.
 • Voor beleidsmedewerkers biedt het een eenvoudige maar potentieel uitgebreide checklist om signalen te beoordelen volgens het Model Privacy Protocol.
 • Het raamwerk is gebaseerd op het Model Privacy Protocol (4 fases, verschillende weegmomenten en privacy checks), maar flexibel in te richten om aan uw lokale wensen en eisen te voldoen.
 • Eenvoudig signalen zoeken en beoordelen.
 • Rapportages over de signalen en beoordelingen om inzicht te krijgen.

Hopelijk geeft dit enig inzicht in hoe het Model Privacy Protocol een plek heeft gekregen in Apollo en geeft het een goed beeld van de wijze waarop wij je kunnen helpen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Meer informatie of een demo?

Wil je meer weten over Apollo of zelfs een keer een demonstratie? Check dan de productpagina over Apollo.

Relevante links

Whitepapers

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Productinformatie

Research

Foto credits: Dayne Topkin via Unsplash

Gemeente Hollands Kroon kiest voor het Apollo platform

De gemeente Hollands Kroon kiest voor het Apollo platform van Shintō Labs. De gemeente wil een  integrale aanpak op fenomenen, branches en locaties ontwikkelen waar sprake is van ondermijning dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn. Apollo gaat de beleidsmedewerkers openbare orde & veiligheid van de gemeente ondersteunen in het verwerken van signalen, het doen van vervolgonderzoek en het plannen van acties en interventies. De gebruikers van Apollo worden bij de analyse ondersteund met een privacy protocol om signalen nader te analyseren conform de huidige wet- en regelgeving.

De gemeente Hollands Kroon kwam in contact met Shintō Labs tijdens een kennissessie met gemeentes in de regio waarin de mogelijkheden werden besproken van een datagedreven aanpak van ondermijning in het buitengebied. Op basis van een demonstratie van de mogelijkheden is de gemeente verder in gesprek gegaan. In die periode was Shintō Labs ook al bezig om de resultaten van de vele ontwerp- en ontwikkeltrajecten in het veiligheidsdomein bij elkaar te brengen in het nieuwe Apollo platform. Voor de gemeente Hollands Kroon een mooi moment om een volgende stap te zetten.

Microsoft Azure cloud

Hollands Kroon geniet bekendheid als innovatieve gemeente. In 2016 besloot zij als één van de eerste gemeenten om haar werkomgeving, applicaties en ICT-infrastructuur te migreren naar de Azure cloud van Microsoft. Apollo draait eveneens op Microsoft Azure en beschikt over de mogelijkheid om data gepseudonimiseerd te verwerken. Dit betekent dat data versleuteld wordt opgeslagen in Apollo en dat deze alleen binnen de eigen cloud omgeving van de gemeente na een overwogen beslissing kan worden ‘ontsleuteld’. Dit biedt voordelen in het waarborgen van de privacy en de informatieveiligheid bij het verwerken en analyseren van de gegevens.

Onderdeel van een community

Door gebruik te maken van Apollo wordt de gemeente Hollands Kroon onderdeel van een community van overheidsorganisaties die samen werken en ontwikkelen aan een datagedreven aanpak van ondermijning. Apollo kent namelijk het Open Development Programma. Het achterliggende principe van dit programma is dat iedere organisatie of individu kan bijdragen en daar vervolgens van kan meeprofiteren. Meer concreet: als gemeente ‘A’ iets ontwikkeld heeft, kan gemeente ‘B’ daar gebruik van maken en andersom, zonder dat daar extra kosten mee gemoeid zijn. Zo ontwikkelen we samen aan een mooier en veiliger Nederland.

Meer informatie of een demo?

Wil je meer weten over Apollo of zelfs een keer een demonstratie? Check dan de productpagina over Apollo.

Relevante links

Whitepapers

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Productinformatie

Research

 

Congres: Beyond Data Event 2020 (UITGESTELD)

Privacy en de toepassing van algoritmes bij de overheidsorganisaties

Op 19 maart 2020 vindt de 11e editie van het Beyond Data Event plaats in ‘s-Hertogenbosch, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van data om zodoende van elkaar te leren.

Dr. Jurriaan Souer van Shintō Labs en gastdocent aan de VU verzorgt een presentatie samen met Frank Keeris van de gemeente Ede.

During this 11th edition of The Beyond Data Event, we discuss the internal organization around data. What do you encounter on the way to a datadriven organization? How to make a long-term data-strategy and how can this be translated to your own city? In addition, in three tracks we discuss societal issues  in various cases with speakers from national and international institutions. Of  course, we always keep in mind how to share data responsibly, the ethics of data and compliancy.

Privacy by design

 • Hoe ga je om met Privacy aspecten bij de toepassing van algoritmes bij de overheid
 • The art and science of pseudominiseren: hoe we een met slimme oplossingen ontworpen hebben om optimaal gebruik te maken van cloud technologie, zonder persoonsgegevens te delen.
 • Deze presentatie doen we in samenwerking met de gemeente Ede

Inschrijven

Inschrijven kan via de congreswebsite of direct via deze link.

Gastcollege – Datagedreven opsporen van ondermijnende criminaliteit met netwerkanalyses (UITGESTELD)

Gastcollege Fontys ICT – Datagedreven opsporen van ondermijnende criminaliteit met hulp van netwerkanalyses

Shintō Labs deelt graag kennis met leergierige studenten. Al enige tijd is Shintō Labs ook actief verbonden in de werkveldadviescommissie van de Fontys Hogeschool. Deze lente gaat Shintō Labs een gastcollege geven waarbij de leerlingen kunnen proeven aan de toepassing van data science – en in het bijzonder netwerk analyse.

MSc. Wesley Brants is expert op gebied van netwerk analyses en geeft een gastcollege over de toepassing hiervan. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden uit de praktijk doceert Wesley de kracht van het netwerk

Inschrijven

Dit gastcollege is een besloten bijeenkomst georganiseerd door Fontys Hogeschool.

Seminar: Datagestuurd Milieutoezicht

Ervaringen met datagestuurd milieutoezicht

Op 23 april 2020 is een seminar Datagestuurd Milieutoezicht in Ede. Het besef dat datagestuurd toezicht een belangrijke, zelfs noodzakelijk stap is voor de optimalisering van toezicht en handhaving wordt inmiddels binnen omgevingsdiensten en gemeenten breed gedragen. Inmiddels zijn op veel plaatsen al de eerste concrete stappen gezet in de vorm van datalabs en pilots met datagestuurd/ informatiegestuurd/ risicogestuurd toezicht.

Dr. Jurriaan Souer van Shintō Labs en gastdocent aan de VU verzorgt een presentatie samen met Melvin van Lieshout van de gemeente Eindhoven. In hun presentatie laten ze zien hoe ze de Milieunavigator ontworpen hebben om onbekende bedrijven met een potentieel milieurisico op te sporen en toezicht te houden. Inmiddels is deze Milieunavigator in gebruik door verschillende omgevingsdiensten.

Milieunavigator

 • Hoe gebruikt de Gemeente Eindhoven de Milieunavigator en wat zijn hun resultaten en bevindingen?
 • Welke databronnen worden gebruikt?
 • Hoe gebruiken omgevingsdiensten de Milieunavigator, onder andere om hun data kwaliteit op orde te brengen?
 • Wat kun je zelf doen om beter datagestuurd toezicht te houden?

Heb je interesse in dit onderwerp, neem contact op met de organisatie van dit seminar, of kijk naar onze Webinar datagestuurd Milieutoezicht

Congres: Health Valley Event 2020

Design Sprint als methode voor zorginnovaties

Op 10, 11 en 12 maart 2020 vindt Health Valley Event 2020 plaats in Nijmegen. #HVE2020 is dé plek waar je de nieuwste trends en ontwikkelingen in de zorg kunt zien en beleven. Sprekers en bezoekers uit binnen en buitenland komen bij elkaar om kennis uit te wisselen en netwerk uit te breiden. Ontdek in drie dagen hoe de zorg van morgen eruit gaat zien, maar sta ook stil bij de uitdagingen van vandaag.

Dr. Jurriaan Souer van Shintō Labs en gastdocent aan de VU verzorgt een presentatie samen met Geert Klein Breteler van Symax.

Onlangs heeft Juriaan een Design Sprint begeleid van Symax over hoe de zorgverlener van morgen verschillende communicatiekanalen kan gebruiken om een eenvoudig en goed beeld te krijgen van een cliënt. De klassieke scheiding tussen formele vastlegging en informele communicatie vervaagt en om dat te omarmen heeft Symax middels de Design Sprint dit omgezet in een gevalideerd prototype: kontaktus.

Design Sprint als motor voor zorginnovatie

 • Hoe kan je een innovatief idee valideren nog vóór je veel tijd en energie gestopt hebt in de ontwikkeling daarvan?
 • Hoe kan je morgen starten met het toetsen of een idee succesvol kan zijn?
 • Hoe kan je partnerorganisaties beter betrekken bij de ontwikkeling van zorginnovaties?

Inschrijven

Inschrijven kan via de congreswebsite of direct via deze link.

wil je een afspraak maken om ons te ontmoeten tijdens het congres? Stuur een mailtje naar Jurriaan.

Congres: Beyond Data Event 2020

Privacy en de toepassing van algoritmes bij de overheidsorganisaties

Op 19 maart 2020 vindt de 11e editie van het Beyond Data Event plaats in ‘s-Hertogenbosch, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van data om zodoende van elkaar te leren.

Dr. Jurriaan Souer van Shintō Labs en gastdocent aan de VU verzorgt een presentatie samen met Frank Keeris van de gemeente Ede.

During this 11th edition of The Beyond Data Event, we discuss the internal organization around data. What do you encounter on the way to a datadriven organization? How to make a long-term data-strategy and how can this be translated to your own city? In addition, in three tracks we discuss societal issues  in various cases with speakers from national and international institutions. Of  course, we always keep in mind how to share data responsibly, the ethics of data and compliancy.

Privacy by design

 • Hoe ga je om met Privacy aspecten bij de toepassing van algoritmes bij de overheid
 • The art and science of pseudominiseren: hoe we een met slimme oplossingen ontworpen hebben om optimaal gebruik te maken van cloud technologie, zonder persoonsgegevens te delen.
 • Deze presentatie doen we in samenwerking met de gemeente Ede

Inschrijven

Inschrijven kan via de congreswebsite of direct via deze link.

Executive Education: Gastcollege VU – “Van E-Government tot Smart Governance”

Executive Education: Gastcollege VU – “Van E-Government tot Smart Governance”

Bij veel publieke organisaties bestaat het vertrouwen dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers en de samenleving, zoals schonere straten, veiliger buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je dan tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Wat vraagt dit van jou en jouw organisatie?

De School of Business and Economics van de VU heeft om die reden een Executive Education ontworpen om kennis over datagestuurd werken in de overheid te doceren. In deze leergang ‘Datagedreven Sturing in de Publieke Sector‘ maken bevlogen hoogleraren en experts uit de praktijk de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar concrete handvatten voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Er is daarbij veel ruimte om kennis en ervaring uit de eigen praktijk te delen en van elkaar te leren.

Dr. Jurriaan Souer is een van de docenten die het hoofdstuk successen boeken doceert en aan de hand van o.a. de Design Sprint gaat toelichten hoe je datagedreven sturing in de praktijk vormgeeft.

Meer informatie op de site van de VU.

Inschrijven

De leergang is geschikt voor programmamanagers, projectleiders, adviseurs en leidinggevenden die de verandering van datagestuurd werken vorm en richting willen geven binnen hun eigen organisatie.

Inschrijfformulier

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Voorkom ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken

Op 18 en 19 september 2019 vindt de vierde editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in Tilburg, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.

Jurriaan Souer van Shintō Labs en docent op de cursus Big Data en

Beleid in vrede, recht en veiligheid, zal tijdens het congres een presentatie verzorgen:

Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • Hoe kunt u met behulp van Big Data ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken?
 • Hoe kunt u bronnen en signalen combineren om ondermijning zichtbaar te maken en vandaaruit een effectieve aanpak te ontwikkelen?
 • Op welke manier kunt u patronen herkennen en analyseren en op basis van de uitkomsten interventies formuleren?

Inschrijven

Inschrijven kan via de congreswebsite of direct via deze link.

Tag Archief van: data analyse

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op