Webinar Milieu Navigator met de gemeente Eindhoven

‘Onbekende’ bedrijven met milieurisico vinden

De gemeente Eindhoven wilde onderzoeken of het mogelijk was om ‘onbekende’ bedrijven die een potentieel milieurisico vormen in kaart te brengen door slim gebruik te maken van data. Het betreft bedrijven die nu niet in het vergunningensysteem (inrichtingenbestand) zitten. Melvin van Lieshout van de gemeente Eindhoven legt in dit webinar uit hoe het werkt!

Combineren van datasets

De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van slimme algoritmes waar zich bedrijven bevinden met een potentieel milieurisico. Het systeem presenteert deze bedrijven op een kaart en rangschikt ze op basis van de hoogte van het risico.

Risico-indicatie op basis van algoritmes

Deze ‘risicofactor’ bepaalt het systeem op basis van een algoritme. Vervolgens kan de gemeente deze bedrijven laten bezoeken door toezichthouders om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van een milieuovertreding. Hoe meer data de toepassing analyseert hoe slimmer het systeem wordt. Ook de feedback van de toezichthouders zorgt ervoor dat het systeem steeds beter de ‘risicofactor’ kan bepalen.

Nieuwe versie

Op basis van feedback van de gemeente Eindhoven en andere organisaties hebben we een nieuwe versie van de Milieu Navigator ontwikkeld. Deze nieuwe versie bevat onder andere de volgende vernieuwingen:

  • de app is ‘responsive’ gemaakt wat betektent dat de Milieu Navigator ook geschikt is voor mobiele devices. Op die manier kunnen toezichthouders via een tablet op locatie informatie krijgen.
  • De feature lenzen is geïntroduceerd. Deze lenzen stellen toezichthouders in staat om vanuit 1 scherm specifieke toezichtsdoelen te bereiken. Denk naast onbekende bedrijven, aan verdachte loodsen, uitgeschreven bedrijven etc.
  • De lens Verdachte Loodsen is toegevoegd waarmee toezichtshouders op de kaarten loodsen te zien krijgen met verhoogd risico op (milieu-)criminaliteit.

Meerdere databronnen

Voor de toepassing zijn meerdere databronnen gebruikt. Denk hierbij aan het vergunningensysteem, de KVK, de BAG, de WOZ, het ‘Bedrijvenregister’ en Marktplaats.nl.