De Opdrachtgever

Gemeente Ede

De opdrachtgever voor deze opdracht is de gemeente Ede.

De Challenge

Verschillende afdelingen binnen het Sociaal Domein gebruikten verschillende systemen en datasets. De verschillende datasets konden moeilijk gecombineerd worden en het vroeg te veel tijd om analyses er over te doen.

De doelstelling was om data te ontschotten waardoor de gemeente Ede beter integraal verantwoording kan afleggen en om de slag te maken naar betere afwegingen en sturing op basis van data. Ook kunnen zo nieuwe vragen beantwoord worden, die tot voor kort nog niet konden worden beantwoord. De primaire use case als vertrekpunt was “stapeling van zorg”: waar worden verhoudingsgewijs de meeste zorgkosten gemaakt?

Extra uitdaging: sommige onderzoekers wilde de data verder analyseren in SPSS en andere informatiespecialisten in PowerBI. Dat vraagt een flexibele output in zowel ‘platte tabellen’ als een ‘sterdiagrammen’ voor PowerBI.

De Aanpak

Voor dit traject hebben we eerst met de beleidsmedewerkers de ‘informatiebehoefte’ opgehaald: welke beleidsvragen moeten worden beantwoord ? Met die vragen hebben we met het project team van Ede de vraag vertaald in functionele, technische en datawensen en eisen. Centraal in de oplossing staat een nieuw ontwikkelde  pseudonimiseringscomponent die alle data pseudonimiseert met behoud van logica. Ook is een slimme hybride oplossing ontworpen wat de gemeente Ede in staat stelt om datasets samen te stellen en de datadienst data te laten prepareren voor verdere analyse.

Het Resultaat

Het dataplatform sociaal domein is een oplossing die dagelijks actuele informatie uit verschillende bronnen ophaalt, combineert, pseudonimiseert en vervolgens in een hybride variant beschikbaar stelt aan de gebruikers. Deze gebruikers kunnen hier flexibel data filteren en datasets samenstellen voor hun eigen analyses in een formaat die ze zelf prefereren om verder te analyseren in hun analysetools: SPSS en PowerBI.

Een depseudonimiseringstool maakt het voor geautoriseerde gebruikers tot slot mogelijk om gevonden resultaten indien nodig weer te ontsleutelen.

8

8 grote databronnen

50000000

5 Miljoen records

24

Iedere dag geactualiseerd

Alle data gepseudonimiseerd

Maatschappelijk vraagstuk

Verschillende afdelingen binnen het Sociaal Domein gebruikten verschillende systemen en datasets. Door data te ontschotten kan gemeente Ede beter integraal verantwoording afleggen en het helpt om de slag te maken naar betere afwegingen en sturing op basis van data. Ook kunnen zo vragen beantwoord worden, die tot voor kort nog niet konden worden beantwoord. Bijvoorbeeld vragen over het gebruik van, tevredenheid over, en de kosten van sociaal domeinvoorzieningen op huishoudniveau.

Vanuit eerdere ervaringen werden de volgende behoeften geformuleerd:

 • beter werken met geharmoniseerde en uniforme datasets
 • beter inzicht in gebruik sociaal domein, om daarmee te kunnen gaan bijsturen
 • werken met datasets, logica en rapportages in het Sociaal Domein

Dataplatform Sociaal Domein

Om dit aan te pakken heeft gemeente Ede afgelopen jaar hiervoor een centrale voorziening opgezet waarmee data-analyse kan worden uitgevoerd ten behoeve van beleids- en procesverbeteringen in het Sociaal Domein: het Dataoplatform Sociaal Domein. Het Dataplatform Sociaal Domein fungeert als een besloten bron waarmee informatiespecialisten en -analisten de benoemde vragen kunnen beantwoorden met hulp van data.

Meer informatie?

Bekijk het Webinar :


Het Resultaat

 • Centrale voorziening met relevante data uit het sociaal domein

  Het resultaat bestaat uit een centrale voorziening waarin dagelijks alle data uit de belangrijkste bronnen van het sociaal domein gecombineerd worden en toegankelijk gemaakt worden voor de informatiespecialisten en onderzoekers.

 • Gepseudonimiseerde data

  Alle data is gepseudonimiseerd en niet tot personen herleidbaar opgeslagen. Daarmee kunnen de onderzoekers en informatiespecialisten de beleidsvragen beantwoorden met in achtnemen van alle privacy voorwaarden. Zodra er onderzoekswaardige resultaten gevonden zijn is er een proces ontworpen en technische voorziening beschikbaar om de data te depseudonimiseren. Dit alles uiteraard alleen voor geautoriseerde gebruikers waarbij iedere handeling gelogd wordt voor verantwoording.

 • Flexibele exports, zoals Excel, CSV en een koppeling naar PowerBI

  De informatiespecialisten en onderzoekers willen ook graag analyses doen in andere analysetools zoals PowerBI. Voor dit project hebben we een dynamische ster-diagram datamodelleer tool ontworpen. In onze applicatie kunnen datasets flexibel samengesteld worden en met een druk op de knop wordt er een nieuw ster-diagram gegenereerd. Met hulp van PowerBI kan dit model geraadpleegd worden en eventueel gecombineerd met andere datasets voor verdere analyse. Voor de onderzoekers zijn er ook mogelijkheden voor exports naar CSV en Excel.

De Data

Bij de ontwikkeling van de applicatie van het dataplatform sociaal domein zijn veel databronnen en records betrokken. Een greep uit de gebruikte bronnen:

Suite voor Sociaal Domein

Een van de belangrijkste bronnen in de project

Mens Centraal

Aanvullende informatie in het dataplatform

Jeugdned

Extra informatie op het gebied van jeugd

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:


Misschien vind je dit ook interessant