Berichten

Woningbouw Monitor 3.0 beschikbaar voor gemeenten

Begin april is de geheel vernieuwde Woningbouw Monitor versie 3.0 beschikbaar gekomen. De Woningbouw Monitor wordt door ruim 15 gemeenten gebruikt ter ondersteuning van het ontwikkelen en monitoren van hun woonbeleid. De Woningbouw Monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de woningvoorraad en -productie zodat gemeenten kunnen zien of ze op koers liggen of dat bijstelling nodig is.

Nieuw dashboard

De vorige versies van de Woningbouw Monitor hadden een in Java ontwikkeld ‘startscherm’. In de nieuwe versie is deze volledig opnieuw ontwikkeld in R/Shiny. In het startscherm kunnen gemeenten zogeheten ‘widgets’ beschikbaar maken met veel gebruikte grafieken of andere visualisaties. Voorheen waren deze widgets statisch, maar in de huidige versie kunnen gemeenten per widget ook ‘parameters’ ingeven zoals bijvoorbeeld jaartal.

Figuur: Nieuwe look-and-feel startscherm

Ook kunnen gebruikers zelf kiezen welke widgets ze op het dashboard willen zien. Hiervoor is de Dashboard configurator ontwikkeld. Op die manier kunnen individuele gebruikers het dashboard volledig naar hun eigen behoefte inrichten. Naast dat de look-and-feel wat strakker en moderner is gemaakt, is ook de overall performance van de Woningbouw Monitor verbeterd. Zo kun je in de nieuwe versie veel sneller filteren en resultaten zien.

Data CBS en WOZ geïntegreerd

In samenwerking met onder ander de gemeente Groningen en Zaanstad zijn het aantal datasets in de Woningbouw Monitor uitgebreid. Allereerst is WOZ data toegevoegd om meer filtermogelijkheden te hebben voor het analyseren van de woningvoorraad.

Figuur: Filtermogelijkheden woningvoorraad

Daarnaast is het nu ook mogelijk om op basis van de selectie van de gebruiker CBS data te zien zoals het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, grootte huishouden etc.

Figuur: CBS data inzichtelijk

Verbetering ‘Beheer projecten’

Een van de unieke eigenschappen van de Woningbouw Monitor is de module ‘Beheer projecten’. Met deze functionaliteit kan op een gebruikersvriendelijke manier snel en eenvoudig de data over de woningproductie worden geregistreerd. Ook deze module is opnieuw gebouwd met R/Shiny met de daarbij behorende performance verbeteringen en strakkere look-and-feel.

Boek een demo van de Woningbouw Monitor 3.0

Wil je de nieuwe versie van de Woningbouw Monitor live zien? Vraag dan een online demo aan via deze link!

Zie ook

A special gift

Woningbouwmonitor als clouddienst beschikbaar!

Evenementen

Webinar woningbouw versnellen en monitoren met de dynamische Projectenkaart

Om het tekort aan woningen in Nederland op te lossen zullen er veel meer en sneller nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Ook in de gemeente Eindhoven wordt gewerkt aan een zogenaamd versnellingsplan. Het is daarom cruciaal om zicht te hebben op de (toekomstige) bouwinitiatieven maar vooral ook op de resultaten. Tijdens dit webinar wordt verteld en gedemonstreerd hoe de dynamische Projectenkaart hierbij kan helpen. 

Versnellingsopgave

De gemeente wil op elk willekeurig moment kunnen zien waar ze staat in de versnellingsopgave. Ze wil niet alleen de actuele stand van zaken kunnen zien, maar ook weten wat er afgelopen tijd gebeurd is, waar de versnelling (nog) niet werkt, waarom niet en waar de versnellingsinspanningen wel haar vruchten afwerpen.

Doorontwikkeling Woningbouw Monitor

De gemeente werkt al jaren met de Woningbouw Monitor, waarin alle plannen, initiatieven en projecten gevolgd worden. Output van de Woningbouwmonitor bestaat echter vooral uit veel data (cijfers). Om deze meer visueel te maken hebben we onlangs een dynamische en realtime Projectenkaart, een soort versnellingsdashboard, gemaakt op basis van de data uit de Woningbouwmonitor.

Designsprint als uitgangspunt

In februari is een zogenaamde (mini) Design Sprint gedaan, waarbij een kleine expertgroep samen met Shintō Labs in korte tijd een prototype van de beoogde dynamische Projectenkaart heeft ontwikkeld. Dit prototype is vervolgens in diverse validatiesessies door verschillende disciplines binnen de organisatie getest en gevalideerd. Op basis daarvan is besloten dit door te ontwikkelen tot een werkende oplossing.

Delen ervaringen

Omdat de Projectenkaart ook inzetbaar is voor andere gemeenten organiseert Brigitte Cavens, beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Eindhoven samen met Jurriaan Souer van Shintō Labs een webinar. Tijdens het webinar vertellen zij hoe het versnellingsdashboard is ontstaan, hoe vervolgens via een Design Sprint een prototype is gebouwd en hoe het is doorontwikkeld tot wat het nu is.

Sprekers

Brigitte Cavens
Beleidsmedewerker Wonen
Gemeente Eindhoven
Jurriaan Souer
Product Strategist
Shintō Labs

Inschrijven

Wil je deelnemen aan het webinar of kan je niet maar wil je wel een link ontvangen om het laten terug te kijken? Vul dan onderstaand formulier in:


Zie ook

Foto credits: Scott Blake via Unsplash