Gebruikersbijeenkomst Woningbouw Monitor: ‘Van verantwoording naar sturing!’

Op donderdag 20 juni jl. vond een fysieke gebruikersbijeenkomst voor de Woningbouw Monitor plaats in Utrecht. Ruim 30 gebruikers kwamen van alle windstreken in Nederland bij elkaar om kennis te nemen van onze ideeën voor de doorontwikkeling, ervaringen uit te wisselen en zelf input te leveren op het productbeleid. Na de opening en welkom van Bart Rossieau nam Jurriaan Souer het woord en nam de aanwezigen mee in de plannen van Shintō Labs voor doorontwikkeling van de Woningbouw Monitor.

Van Woningbouw Monitor naar Juno!

De eerste aankondiging van Jurriaan was dat we de naam van de Woningbouw Monitor gaan wijzigen naar Juno. Zoals bij andere producten van Shintō Labs een verwijzing naar zowel NASA programma’s als de klassieke mythologie. Juno staat voor de doorontwikkeling van het systeem in zowel technische als functionele zin. Er komen diverse verbeteringen voor performance, toegankelijkheid en veiligheid, maar ook om onze gebruikers nog beter te ondersteunen. Juno staat ook voor verbreding van het systeem naar een ‘dataplatform voor het ruimtelijk domein’ waarbij we doorontwikkeling zien op drie assen:

  1. Procesondersteuning
  2. Samenwerking
  3. Data & Intelligentie

Bij procesondersteuning kijken we vooral naar hoe we de planning en fasering van projecten nog beter willen ondersteunen als ook de verschillende stakeholders in dit proces. Voor samenwerking kijken we ook naar hoe we nog beter de samenwerking tussen de verschillende partners in de woningbouwopgave (woningcorporaties, ontwikkelaars) kunnen versterken. En voor wat betreft data zijn we aan het kijken hoe generatieve AI (bijvoorbeeld ChatGPT) beleidsadviseurs het leven makkelijker kan maken.

Nieuwe features en ontwikkelingen

Na de presentatie van Jurriaan nam Martijn Heijstek het stokje over om als product owner aan de hand van concrete demo’s een aantal voorbeelden te laten zien van nieuwe functionaliteiten. De eerste betrof een module waarmee beleidsadviseurs periodiek de status van projecten te verifiëren bij de projectleiders. De projectleider kan aangeven of gegevens actueel en correct zijn. Zijn de gegevens volgens de projectleider niet correct dan kan hij of zij deze corrigeren in de vorm van een verbetersuggestie. Vervolgens krijgt de beleidsmedewerker deze correctie als wijzigingsvoorstel terug en kan hij/zij deze overnemen of negeren. Een eenvoudige maar effectieve module.

Vervolgens liet Martijn zien hoe we voornemens zijn de ‘beheerpagina’ aan te passen waarmee projecten en gegevens kunnen worden geregistreerd. Doel is om de invoer van gegevens zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Ook de Woningvoorraad module gaat een ‘make over’ krijgen met een andere look-and-feel en snellere performance. Ook willen we gegevens direct van de bron ophalen via een koppeling met BGT/BRK. Tenslotte liet Martijn zien hoe we artificial intelligence kunnen inzetten bij het controleren en actualiseren van data. Als voorbeeld demonstreerde hij hoe van externe websites van woningbouwprojecten gegevens kunnen worden overgenomen en geactualiseerd.

De Publieke Woningbouwkaart van de Gemeente Eindhoven

In 2023 is in de gemeente Eindhoven een woningbouwakkoord opgesteld door de Versnellingstafel woningbouw Eindhoven, een samenwerking van professionals uit de vastgoed- en bouwsector. Onderdeel van dit akkoord was om via een website alle nieuwbouwprojecten in Eindhoven  te publiceren om duidelijke informatie te geven en participatie door alle betrokken partijen te stimuleren.

Rob Krabbenborg, Strategisch adviseur Wonen van de gemeente Eindhoven vertelt over de totstandkoming van de Woningbouwkaart waarmee de gemeente niet alleen de partijen van de versnellingstafel (gemeente, corporaties en ontwikkelaars), maar ook de raad en alle geïnteresseerden informeert over de stand van zaken. Martijn demonstreerde vervolgens het systeem en kondigde de beschikbaarheid hiervan aan voor alle andere gebruikers van de Woningbouw Monitor.

Over versnellingstafels en sturing! 

Afsluiter van de middag was Ruud Kruip, adviseur stedelijke ontwikkeling en Expertiseprogramma Woningbouw van RVO. In opdracht van het ministerie van BZK heeft RVO een expertiseprogramma in het leven geroepen met de opdracht om ‘bij te dragen aan de versnelling van de woningbouwproductie, met oog voor kwaliteit en diversiteit’. Een van de manieren om dit te doen is om kennis en best practices te verzamelen en die beschikbaar te stellen aan betrokken partijen.

Ruud vertelde hoe in zijn ogen de versnellingstafels zich verhouden tot de woondeals: de een richt zich op de publieke sector (woondeals) en de ander op de publiek-private samenwerking (versnellingstafels). Maar ook dat informatievoorziening vanuit andere doelstellingen wordt ingericht: gericht op verantwoording bij de. woondeals en op sturing bij de versnellingstafel. Hij toonde een oude cassetterecorder als metafoor voor een apparaat met slechts een paar knoppen en daardoor makkelijk in gebruik.

 

Ruud’s stille hint: de Woningbouw Monitor is een hartstikke mooi instrument voor de gemeente, regio en provincie, maar bevat heel veel data en heel veel functies gericht op verantwoording. Zou het niet mooi zijn om gebaseerd op diezelfde data een eenvoudiger tool aan te bieden voor de versnellingstafels? Met de komst van de Woningbouwkaart is hier een mooie stap gezet.

Naast goede monitoring is vooral het goede gesprek de belangrijkste succesfactor aldus Ruud. Investeer in relaties en in vertrouwen want alleen samen kunnen we versnelling aanbrengen in de woningbouw. De lessons learned zijn bijeengebracht in de handreiking Vooruit! handreiking regionale versnellingstafels. Meer informatie en eerder gepubliceerde handreikingen zijn de vinden op de website van RVO.

Meer informatie?

Wil je de presentaties ontvangen die zijn verzorgd? Meer weten over de publieke Woningbouwkaart of hoe we versnellingstafels kunnen helpen bij gezamenlijke monitoring van de woningbouwopgave? Neem dan even contact op of stuur een email naar bart@shintolabs.nl.