Woningbouwmonitor als clouddienst beschikbaar!

Naast het thema veiligheid is woningbouw een van de grootste opgaven voor de overheid. De komende tien jaar moeten ruim 1 miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd in Nederland.

Vanaf nu is de Woningbouwmonitor als clouddienst beschikbaar voor gemeenten om sneller en makkelijker zicht te krijgen op de ontwikkeling van de woningvoorraad en te zien of aan de doelstellingen wordt voldaan. Inmiddels lopen pilots bij meerdere gemeenten. 

Ook interesse? Klik hier voor een demo! Of schrijf je in voor het webinar dat we samen met de gemeente Eindhoven organiseren op 18 september a.s., Inschrijven kan via deze link.