Webinar Monitor Vakantieparken met Bureau Beke

Zicht op de kwaliteit van de vakantieparken in uw gemeente of provincie

De Monitor Vitale Vakantieparken is ontwikkeld door Bureau Beke en Shintō Labs. Bureau Beke heeft in opdracht van het programma Vitale Vakantieparken in Gelderland een monitor ontwikkeld om de kwaliteit van vakantieparken inzichtelijk te maken. Shintō Labs heeft deze monitor vertaald naar een datagedreven applicatie. Tijdens het webinar vertellen dr. Henk Ferwerda en dr. Jurriaan Souer over de totstandkoming van de Monitor inclusief demonstratie!

Naar een integrale aanpak

Het versterken van de verblijfsrecreatie in de Noord-Veluwe is voor de komende jaren een belangrijk onderwerp voor de elf betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en diverse andere aan de verblijfsrecreatie verbonden partijen. De redenen – nut en noodzaak – voor dit brede gezamenlijke initiatief hebben te maken met het feit dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie, en dan vooral van de parken en campings, de laatste jaren onder druk staat.

Gebiedsscan

In opdracht van het Programma ‘Vitale Vakantieparken’ Noord-Veluwe voerde Bureau Beke in 2014 een gebiedsscan uit naar de leefbaarheid en veiligheid op en rond ruim 300 vakantieparken. Het blijkt dat ruim 75% van de vakantieparken de zaken prima op orde heeft. Bij 18% zijn er wel eens lichte incidenten. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De onderzoeksresultaten uit de gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie dient als onderlegger voor de gerichte en integrale aanpak van de in kaart gebrachte problematiek.

Ondersteuning bij de aanpak

Een regionaal expertiseteam zal de gemeenten daarbij gaan ondersteunen. Hierin werken onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen om de problematiek integraal aan te pakken en maatregelen te nemen die de kwaliteit van de ‘mindere parken’ vergroten. Naast zaken als handhaving en controles gaat het nadrukkelijk ook om revitalisering en vernieuwing van parken. Bureau Beke ondersteunt het expertiseteam sinds 2016 in de vorm van advies en aanvullend verdiepend onderzoek.

Monitor Vitale Vakantieparken

Om zicht te krijgen en houden op de kwaliteit van vakantieparken hebben we in opdracht van het Programma Vitale Vakantieparken de Monitor Vitale Vakantieparken ontwikkeld en hier vervolgens een webapplicatie van gemaakt. In dit webinar nemen we je mee in de problematiek op vakantieparken en de ontwikkeling van de monitor op basis van bestaande informatie. Ook wordt een demonstratie gegeven van de ‘Monitor Vitale Vakantieparken’.

Wat anderen zeggen

‘De Monitor Vitale Vakantieparken stelt onze gemeenten in staat om online inzicht te krijgen in de kwaliteit van vakantieparken en vervolgens om interventies uit te voeren en het effect daarvan te meten.’

‘De Monitor Vitale Vakantieparken is een gebruiksvriendelijke tool die gemeenten veel waardevolle en noodzakelijke informatie biedt om het thema vakantieparken adequaat te kunnen oppakken.’

Vul het formulier in

N.b. het webinar is alleen toegankelijk voor overheidsprofessionals. Dit zal worden gecontroleerd aan de hand van je emailadres.Sprekers

Relevante links

Whitepapers

Nieuws

Blogs

Webinars

Praktijkcases

Productinformatie

Research