Thema

Ruimtelijke ordening

Fase

Solution Rush

Organisatie

Gemeente

Domein

Woonbeleid

Woningbouw Monitor

Challenge

De gemeente wil met een nieuwe Woningbouw Monitor volledig inzicht krijgen in het verleden, het heden én de toekomst van de woningbouw en woningvoorraad van de stad. Dit inzicht is nodig om ervoor te zorgen dat het woningaanbod in de stad nu en in de toekomst aansluit op de behoeften van haar inwoners. Op dit moment is het verzamelen van gegevens en het inzichtelijk maken daarvan een arbeidsintensief en weerbarstig proces. De uitdaging is om een toepassing te ontwikkelen die het verzamelen van data makkelijker en sneller maakt en beter inzicht biedt aan bestuurders, beleidsmedewerkers en andere afdelingen van de gemeente.

Oplossing

De nieuwe Woningbouw Monitor bestaat uit een digitaal dashboard waarin verschillende bronnen slim gecombineerd en gepresenteerd worden. De analisten kunnen realtime door de data zoeken en filteren en complexe data op eenvoudige wijze combineren tot heldere inzichten. Ook kunnen ze eerder inschattingen vergelijken met de actuele woningvoorraad om in te zien hoe de planning zich verhoudt tot de realiteit. De Woningbouw Monitor draait op Stratum – ons analytics platform – en leert van de actuele en historische gegevens en kan hierdoor steeds beter inschatten wat de prognose is. Deze vorm van predictive analytics ondersteunt meerdere scenario’s waarbij de analist de algoritmes kan parametriseren en vergelijken met de berekende prognoses.

Databronnen

O.a. BAG, projectenbeheersysteem, vergunningensysteem, Kadaster

Kijk het webinar terug!
Download whitepaper ‘Oplossing voor datagestuurd woonbeleid’
Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen