Gemeente Ede kiest Shintō Labs als partner voor datagedreven werken

De gemeente Ede heeft vorig jaar twee aanbestedingen uitgeschreven. Eén aanbesteding voor de vervanging van een maatwerkapplicatie van de afdeling Veiligheid en één vanuit de behoefte aan een partner voor datagedreven werken in het Sociaal Domein. In beide gevallen kwam de gemeente na een zorgvuldige selectie bij Shintō Labs terecht. En daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Afdeling Veiligheid

Bij de gemeente Ede bestaat bij de afdeling Veiligheid de behoefte om bij signalen van onveiligheid over (groepen) personen, snel de juiste betrokken adviseurs te betrekken om tot maatwerkafspraken te komen.  De afdeling heeft een oplossing nodig om snel te zien wie binnen de gemeente betrokken zijn bij deze persoon of groep. Shintō Labs gaat samen met de afdeling veiligheid een applicatie realiseren die ondersteunt bij dit proces. In januari hebben we een mini Design Sprint georganiseerd op basis waarvan de applicatie zal worden gebouwd. We starten daarbij niet vanaf nul. Met het Stratum Analytics Platform is er al een basis en de Ondermijning applicatie, die voor de gemeente Zaanstad is gerealiseerd, biedt ook een aantal elementen voor de eindoplossing.

Figuur: Shintō Labs Design Sprint proces – op hoofdlijnen

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein was de gemeente op zoek naar een kennispartner die de gemeente kon helpen om datagedreven te werken. Enerzijds werd gevraagd om een technische voorziening die moet worden gehost, onderhouden en beheerd en anderzijds naar ondersteuning aan eigen informatiespecialisten om die voorziening zelfstandig te vertalen naar datagedreven toepassingen en/of dashboards in het sociaal domein. Dit geheel noemt de gemeente de Datadienst Sociaal Domein. Shintō Labs start met het beschikbaar maken en inrichten van het Stratum Analytics Platform (technische voorziening) met datasets van de gemeente Ede om vervolgens samen een Design Sprint samen te doen op basis van een usecase. De usecase richt zich op ‘zicht op zorg en voorzieningen’, ofwel ‘hoe kan ik meer inzicht krijgen in stapeling van zorg en/of gebruik van voorzieningen zodat er een beeld van de cliënt en/of huishouden ontstaat en een inschatting gemaakt kan worden over hoe de hulpverlening het beste georganiseerd kan worden met de beschikbare middelen’.

Pseudonimiseren persoonsgegevens

Een van de eisen die de gemeente Ede aan de technische voorziening stelde was dat data gepseudonimiseerd zou worden opgeslagen. In samenwerking en overleg met de gemeente Ede hebben we het Stratum Virtual Appliance ontworpen.  De Stratum Virtual Appliance is een vorm van ‘edge computing‘ die lokaal in de ICT-infrastructuur wordt geïnstalleerd en vervolgens identificerende gegevens met hulp van een algoritme vervangt door versleutelde gegevens, het zogenaamde pseudoniem. Het proces bepaalt voor een persoon of object steeds hetzelfde pseudoniem, waardoor informatie, ook uit verschillende bronnen, kan worden gecombineerd, maar niet direct te herleiden is tot de persoon of het object. Daarnaast is het ook mogelijk om bijbehorende kenmerken via verschillende methodes te aggregeren. De gepseudonimiseerde databestanden worden daarna naar het Stratum Analytics Platform getransporteerd waar ze dan in een datastraat geoptimaliseerd worden voor gebruik.

Figuur: overview Stratum Analytics Platform incl. Stratum Virtual Appliance

Zelf dataproducten ontwerpen en ontwikkelen

Het uiteindelijke doel van de gemeente is dat zij zoveel mogelijk zelfstandig datagedreven toepassingen gaat ontwerpen en ontwikkelen. De ondersteuning van Shintō Labs zal dan worden beperkt tot het mogelijk toevoegen van nieuwe datasets en -bronnen aan het Stratum Analytics Platform. Dit zal vragen om inrichting van de datastraat en wellicht aanpassing van het datamodel en de API zodat de gemeente via het eigen presentatietool (PowerBI) visualisaties kan bouwen. Daarnaast zullen we via onze Academy kennis overdragen over onze Design Sprint aanpak en eventueel het ontwikkelen van dataproducten in R en Shiny op ons platform.

Zie ook

Whitepaper

Blogs

Academy