Shintō Design Sprint

De kracht van onze aanpak is dat we razendsnel, concrete resultaten leveren. Onze belofte: in vijf dagen van idee naar een toetsbaar werkend prototype! Deze 5 dagen zijn verspreid over 2 weken waarmee we tussen de dagen door ruimte hebben om wat huiswerk te doen en benodigde gegevens te verzamelen. De Shintō Design Sprint is een aanpak waarbij we in een hele korte doorlooptijd een challenge werkelijk gaan toetsen op basis van een prototype. Valideer een idee en als het idee werkt? Doorpakken en ontwikkelen. Werkt het niet? Dan ben je daar in korte tijd achter gekomen zonder al te grote investering. Deze lean aanpak van ideevorming, prototypen, leren en doorpakken vindt zijn inspiratie bij de aanpak van Google Ventures en begint langzaamaan ook zijn weg te vinden naar de publieke sector. Shintō Labs heeft deze aanpak als vertrekpunt genomen en aangepast voor de toepasbaarheid voor datagedreven overheid.

shinto_sprint

‘Een Design Sprint is een perfecte methode om als gemeente direct aan de slag te gaan met datagestuurd werken.’ Lees het hele interview. 

Tom PotsProgrammamanager Gemeente Zaanstad

“Shintō Labs is voor mij een sterke partner om mee te sparren. Samen kijken we hoe we data op het juiste moment kunnen inzetten.’ Lees het hele interview.

Gaby RastersProgrammamanager Gemeente Eindhoven

‘Voor gemeenten is het de kunst om slim met elkaar samen te werken zodat je niet allemaal het wiel hoeft uit te vinden.’ Lees het hele interview.

Gooitske MarsmanCoördinator Analyse en Intelligence Gemeente Helmond

Dag 1:

Dag 1 staat in het teken van het definiëren van de scope van de sprint en daarbinnen het beter begrijpen van de Big Challenge. Wanneer is de sprint succesvol? Welk doel willen we bereiken? Aan het eind van dag 1 staat helder vast wat de focus is voor de sprint en wat we uiteindelijk in de validatie willen toetsen.

Dag 2:

De kern van dag 2 is dat we zo veel mogelijk ideeën voor potentiële oplossingen ontwerpen. We gaan divergeren en verschillende oplossingen verkennen. We kijken onder andere naar voorbeelden uit een hele andere context of sector. Aan het eind van de dag hebben we meerdere oplossingen gevonden voor de big challenge.

Dag 3:

Op dag 3 gaan we de winnende ideeën kiezen en uitwerken in een ontwerp van het prototype. Hierbij maken we onder andere gebruik van storyboarding en andere visualisatie technieken om het beoogde prototype te benaderen. Aan het eind van dag 3 hebben we een goed beeld van het prototype!

Dag 4:

Op dag 4 komen alle ideeën, ontwerpen en techniek bij elkaar en gaat het Shintō Labs team het ontwerp omzetten naar een prototype. Het resultaat is uiteraard sterk afhankelijk van de gekozen challenge, scope, ontwerp en toegankelijkheid van gegevens. Aan het eind van de dag presenteert het Shintō Labs team het prototype.

Dag 5:

Op dag 5 toetsen we het prototype met echte (potentiële) gebruikers of klanten! We bespreken de uitkomsten uitvoerig en in de validatie besluiten we samen of het resultaat een antwoord op de big challenge biedt en of het voldoende basis vormt om dit pad voort te zetten in een vervolgproject, de Solution.

Whitepaper ‘Van maatschappelijke opgave naar datagedreven toepassing’

In dit white paper beschrijven we een aanpak gebaseerd op design thinking en de lean startup methode. Deze aanpak is gelokaliseerd naar de context van de overheid waarbij onder andere het valideren van data hypotheses, het vaststellen van privacy consequenties en de verhouding van kosten en baten, in zo kort mogelijke tijd inzichtelijk gemaakt wordt. We laten zien hoe u dit kunt toepassen binnen uw organisatie en geven bovendien illustratieve voorbeelden zodat u hier direct mee aan de slag kunt.

Vul het formulier in om het white paper aan te vragen!

Vraag het whitepaper aan!