Tag Archief van: buurtkijker

Gemeente Deventer aan de slag met de BuurtKijker

De gemeente Deventer en Shintō Labs gaan samenwerken! De gemeente gaat een ‘eigen’ BuurtKijker implementeren om zicht te krijgen op de leefbaarheid en sociale veerkracht van de buurten van de gemeente Deventer. De gemeente maakt hiermee dankbaar gebruik van het fundament dat door de gemeente Eindhoven is gelegd.

Veel feiten en cijfers over de wijken en dorpen van de gemeente Deventer zijn al bekend en worden ook toegankelijk gemaakt met de Wijkenmonitor. Met deze Wijkmonitor worden de feiten vergeleken met de beleving van wijkbewoners. Komen die twee overeen? In welke wijken gaat het goed? En waar gaat het minder dan gemiddeld in de gemeente Deventer? De wijkenmonitor wordt gebruikt voor gesprekken van en met bewoners, gemeente en organisaties over (nieuw) beleid.

Leefbaarheid en sociale veerkracht in de buurt

De gemeente Deventer had het webinar gezien dat Shintō Labs met de gemeente Eindhoven heeft  georganiseerd over de BuurtKijker. De BuurtKijker is een innovatief en datagedreven instrument dat inzicht geeft in de leefbaarheid en sociale veerkracht van de verschillende buurten in de gemeente Eindhoven. Het instrument past in de ambitie van de gemeente om datagedreven en gebiedsgericht te werken. Meerdere domeinen en partners delen hun kennis, perspectieven en data om samen te kijken hoe ze de stad beter en mooier kunnen maken.

Van wijk naar buurtniveau

De gemeente Deventer vond de BuurtKijker om een aantal redenen interessant. Ten eerste kan met de BuurtKijker op buurtniveau worden ingezoomd terwijl de huidige wijkenmonitor alleen op wijkniveau inzichten biedt. Daarnaast is het eenvoudiger om nieuwe indicatoren toe te voegen in de BuurtKijker. En tenslotte biedt het proces rondom de BuurtKijker opnieuw de mogelijkheid om integraal, en samen met partners, te kijken naar de vraagstukken die spelen in de Deventer buurten en dorpen – zodat iedereen hetzelfde instrument als vertrekpunt kan gebruiken in het werk.

Start begin 2022

De gemeente Deventer en Shintō Labs zijn begin 2022 gestart met de implementatie van de ‘Deventerse BuurtKijker’. Het eindresultaat zal via de website van de gemeente Deventer uiteindelijk te zien en te gebruiken zijn. Wil je meer informatie over de BuurtKijker? Kijk dan het webinar terug dat we samen met de gemeente Eindhoven hebben verzorgd via deze link.

Zie ook

Webinar

Whitepapers

Blogs

Testimonials

Foto Credits Marion Golsteijn

Webinar Gebiedsgericht Werken aan Leefbaarheid en Sociale Veerkracht in de Buurt

De BuurtKijker is een innovatief en datagedreven instrument dat inzicht geeft in de leefbaarheid en sociale veerkracht van de verschillende buurten in de gemeente Eindhoven. Het instrument past in de ambitie van de gemeente om datagedreven en gebiedsgericht te werken. Meerdere domeinen en partners delen hun kennis, perspectieven en data om samen te kijken hoe ze de stad beter en mooier kunnen maken. 

Ruimtelijk en sociaal domein

De Buurtkijker is ontwikkeld in een intensieve samenwerking tussen alle domeinen binnen de gemeente Eindhoven en in samenwerking met de woningcorporaties. De sociale partners WIJEindhoven en Lumens zijn inmiddels ook aangesloten bij het vervolg van het project. De opdracht om te komen tot het ontwikkelen van de Buurtkijker kwam oorspronkelijk vanuit het ruimtelijke domein binnen de gemeente maar integraal gebiedsgericht werken vraagt om een verbinding tussen het fysieke en het sociale domein. Niet pas aan de achterkant, maar al in de analysefase wilde de gemeente beide domeinen laten samenwerken. Daarom is ervoor gekozen om niet alleen te kijken naar de leefbaarheid in buurten, maar ook naar de sociale veerkracht. Daarmee is Eindhoven de eerste gemeente die ‘sociale veerkracht’ op buurtniveau in beeld gebracht heeft. Wil je al een voorproefje? Bekijk dan hier de publieke versie van de BuurtKijker van de gemeente Eindhoven

Delen ervaringen

Omdat dit instrument ook inzetbaar is voor andere gemeenten organiseert Michiel Oomen van de gemeente Eindhoven samen met Mignon Wuestman van Shintō Labs een webinar. Tijdens het webinar vertellen zij hoe het idee is ontstaan, hoe vervolgens via een Design Sprint een prototype is gebouwd en hoe de Buurtkijker is doorontwikkeld tot wat het nu is. Michiel Oomen is Innovation Program Manager bij de gemeente Eindhoven en ook betrokken bij het Urban Development Initiative van Brainport. Mignon Wuestman is data scientist en projectleider bij Shintō Labs.

Sprekers

Michiel Oomen
Innovation Program Manager
Gemeente Eindhoven
Mignon Wuestman
Data Scientist
Shintō Labs

Terugkijken?

Wil je het webinar terugkijken? Vul dan dit formulier in!


Relevante links

Whitepapers

Blogs

Testimonials

Videos

Tag Archief van: buurtkijker

Tag Archief van: buurtkijker

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op