Webinar Gebiedsgericht werken aan leefbaarheid en sociale veerkracht in de buurt

De BuurtKijker voor leefbaarheid en sociale veerkracht

De BuurtKijker is een innovatief en datagedreven instrument dat inzicht geeft in de leefbaarheid en sociale veerkracht van de verschillende buurten in de gemeente Eindhoven. Het instrument past in de ambitie van de gemeente om datagedreven en gebiedsgericht te werken. Meerdere domeinen en partners delen hun kennis, perspectieven en data om samen te kijken hoe ze de stad beter en mooier kunnen maken.

Ruimtelijk en sociaal domein

De Buurtkijker is ontwikkeld in een intensieve samenwerking tussen alle domeinen binnen de gemeente Eindhoven en in samenwerking met de woningcorporaties. De sociale partners WIJEindhoven en Lumens zijn inmiddels ook aangesloten bij het vervolg van het project. De opdracht om te komen tot het ontwikkelen van de Buurtkijker kwam oorspronkelijk vanuit het ruimtelijke domein binnen de gemeente maar integraal gebiedsgericht werken vraagt om een verbinding tussen het fysieke en het sociale domein. Niet pas aan de achterkant, maar al in de analysefase wilde de gemeente beide domeinen laten samenwerken. Daarom is ervoor gekozen om niet alleen te kijken naar de leefbaarheid in buurten, maar ook naar de sociale veerkracht. Daarmee is Eindhoven de eerste gemeente die ‘sociale veerkracht’ op buurtniveau in beeld gebracht heeft. Wil je al een voorproefje? Bekijk dan hier de publieke versie van de BuurtKijker van de gemeente Eindhoven

Delen ervaringen

Omdat dit instrument ook inzetbaar is voor andere gemeenten organiseert Michiel Oomen van de gemeente Eindhoven samen met Mignon Wuestman van Shintō Labs een webinar. Tijdens het webinar vertellen zij hoe het idee is ontstaan, hoe vervolgens via een Design Sprint een prototype is gebouwd en hoe de Buurtkijker is doorontwikkeld tot wat het nu is. Michiel Oomen is Innovation Program Manager, Esmee Jonk is onderzoeker en Martine van Boekel is adviseur sociaal domein bij de gemeente Eindhoven. Mignon Wuestman is data scientist en projectleider bij Shintō Labs.

Opnames en presentatie

Vul het formulier in voor toegang tot de opnames en de presentatie!