Webinar ‘Datagedreven werken met het Dataplatform Sociaal Domein in de gemeente Ede’

Van beleidsvragen naar een Dataplatform Sociaal Domein

In dit webinar vertellen Frank Keeris van de gemeente Ede en Jurriaan Souer van Shintō Labs hoe je datagedreven werken in het Sociaal Domein kan faciliteren met slimme en privacy-proof oplossingen. Aan bod komen onder andere de gekozen aanpak om tot concrete resultaten te komen, het gebruik van de gerealiseerde oplossing, en relevante ethische, juridische en privacy aspecten.

Gemeente Ede zet stevig in op datagedreven werken, waarbij het onder meer de beleidsmedewerkers uit het sociaal domein maximaal wil ondersteunen bij het formuleren, evalueren en uitvoeren van hun beleid. De vragen daarbij variëren zeer. Er bestaat behoefte aan beschrijvende analyses (zoals over aantallen, doorlooptijden, routes, duur, gebruik, etc) terwijl er ook een sterke wens is om vooruit te kijken en te voorspellen, analyses die per definitie complexer van aard zijn.

Ontschotten

Verschillende afdelingen binnen het Sociaal Domein gebruikten verschillende systemen en datasets. Door data te ontschotten kan gemeente Ede beter integraal verantwoording afleggen en het helpt om de slag te maken naar betere afwegingen en sturing op basis van data. Ook kunnen zo vragen beantwoord worden, die tot voor kort nog niet konden worden beantwoord. Bijvoorbeeld vragen over het gebruik van, tevredenheid over, en de kosten van sociaal domeinvoorzieningen op huishoudniveau.

Vanuit eerdere ervaringen werden de volgende behoeften geformuleerd:

  • beter werken met geharmoniseerde en uniforme datasets
  • beter inzicht in gebruik sociaal domein, om daarmee te kunnen gaan bijsturen
  • werken met datasets, logica en rapportages in het Sociaal Domein

Dataplatform Sociaal Domein

Om dit aan te pakken heeft gemeente Ede afgelopen jaar hiervoor een centrale voorziening opgezet waarmee data-analyse kan worden uitgevoerd ten behoeve van beleids- en procesverbeteringen in het Sociaal Domein: het Dataoplatform Sociaal Domein. Het Dataplatform Sociaal Domein fungeert als een besloten bron waarmee informatiespecialisten en -analisten de benoemde vragen kunnen beantwoorden met hulp van data.

Pseudonimisering van data

Verschillende databronnen komen bij elkaar in het Dataplatform Sociaal Domein. Daarbij worden alle persoonsgegevens gepseudonimiseerd binnen het netwerk van gemeente Ede, zodat de data niet tot personen herleidbaar zijn. Alleen geautoriseerde analisten binnen gemeente Ede kunnen – in specifieke gevallen en na een zorgvuldige toets – de data weer ontsleutelen.

Data Ontsluiting: een hybride oplossing

Met hulp van een hybride oplossing – waarbij data alleen versleuteld naar de cloud gaat – kunnen de analisten op een generieke manier, specifieke datasets samenstellen en met hulp van hun eigen analyse tools (waaronder SPSS en PowerBI) verdere analyses doen. Op deze manier kunnen de analisten snel en effectief de beleidsvragen met hulp van data beantwoorden.

Opnames en presentatie

Vul het formulier in voor toegang tot de opnames en de presentatie!