Nieuwe blog: van datagestuurd naar waardegestuurd werken

Shintō Labs voegt met data waarde toe aan organisaties die bezig zijn met het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. Wat wij bedenken moet mensen scherper maken en een stap vooruit helpen in hun werk. Bij abstracte beleidsthema’s (zoals overlast) kan data analyse helpen bij de feitelijke onderbouwing van het probleem. Lees verder…