Laden Evenementen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Webinar Monitor Kamerverhuur en Woningsplitsing

8 oktober 2019 @ 15:00 - 16:00

Shintō Labs organiseert in samenwerking met de gemeente Eindhoven een webinar over de Monitor Kamerverhuur en Woningsplitsing. Het doel van de monitor is snel inzicht te krijgen waar in de stad sprake is van kamerverhuur of woningsplitsing en te toetsen of dat ook past binnen het beleid en vergunningen van de gemeente

Woningbehoefte vs. woonoverlast

Een groeiende stad heeft behoefte aan meer woningen. Pandeigenaren springen daarop in door hun woningen te splitsen in kamers of zelfstandige wooneenheden. Maar dat indien dit ongecontroleerd gebeurt kan dat tot overlast voor omwonenden leiden, zeker als er overmatige concentraties van kamerpanden ontstaan.

Zicht op kamerverhuur en woningsplitsing

De gemeente Eindhoven wilde op een efficiënte manier zicht krijgen op waar er in de stad sprake is van kamerverhuur en/of woningsplitsing. Op basis van dat inzicht wilde de gemeente ook kunnen onderzoeken waar er mogelijk sprake is van oneigenlijke kamerverhuur of woningsplitsing. Om vervolgens daar actie op te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door de pandeigenaar alsnog in de gelegenheid te stellen de juiste vergunning(en) aan te vragen.

Veel bronnen en vervuilde data

Een van de problemen bij de huidige werkwijze was dat het enorm veel werk kostte om antwoord op de vraag of er sprake is van oneigenlijke kamerverhuur of woningsplitsing. Zo is er het vergunningensysteem, het zaaksysteem/DMS, het post & archiefsysteem, het systeem voor beroep- en bezwaar etc. Allemaal bronnen die geraadpleegd moeten worden, zeker ook omdat men per pand een overzicht in de tijd wil hebben (timeline).

Monitor Kamerverhuur/Woningsplitsing

We zijn gestart met een Design Sprint om te toetsen of we een toepassing konden ontwerpen die voldoende waarde toevoegt. Na een positieve validatie is vervolgens een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Daarna zijn we gestart met de bouw van de applicatie die in juli van dit jaar is opgeleverd. Met de Monitor hebben (geautoriseerde) medewerkers van de gemeente zicht op kamerverhuur en woningsplitsing in de gehele stad en krijgen ze tevens inzicht in welke panden ‘onderzoekswaardig’ zijn. Vervolgens kunnen medewerkers inzoomen op dat pand en krijgen ze in 1 oogopslag alle relevante data gepresenteerd om te kunnen besluiten of het pand bijvoorbeeld bezocht moet worden.

Opschoning data als bijvangst

De gemeente is voornemens haar huidige vergunningensysteem te vervangen. De Monitor kan mogelijk helpen om bij de invoering van het nieuwe systeem opgeschoonde data aan te leveren voor volledige en actuele ‘locatiedossiers’. Handmatig zou zoiets onbegonnen werk zijn.  Voor de Monitor is nl. een algoritme ontwikkeld om data uit een breed scala aan bronnen te structureren en te presenteren in een timeline op een pand.  Vooraf niet als doel gedefinieerd, maar zeer waardevol voor verdere verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening.

Inschrijven

Tijdens het webinar zullen we de werkwijze van de gemeente Eindhoven toelichten en de applicatie demonstreren. Voor een webinar heb je alleen maar een desktop/tablet met geluid en Internet-verbinding nodig. Schrijf je hier in voor deelname:

N.B. in overleg met de gemeente is besloten dat het webinar alleen toegankelijk is voor overheidsprofessionals!Relevante links

Locatie

GoToMeeting

Organisatoren

Shintō Labs
Gemeente Eindhoven

Locatie

GoToMeeting

Organisatoren

Shintō Labs
Gemeente Eindhoven