Illegaal kamerverhuur opsporen met data science

De gemeente heeft als doel om te zorgen voor een leefbare stad. Een stad waarin het prettig is om te wonen. Woonoverlast zorgt voor vermindering van de leefbaarheid. De gemeente wil deze overlast daarom aanpakken.

Bron voor woonoverlast

Eén van de bronnen van overlast is kamerverhuur in het algemeen en illegaal kamerverhuur in het bijzonder. Denk bijvoorbeeld ook aan de wildgroei die is ontstaan door Airbnb.

Volledig en actueel beeld

Indien de gemeente scherp zicht heeft op waar in de stad er sprake is van (illegaal) kamerverhuur, dan kan dit helpen in het bestrijden van de mogelijke negatieve effecten daarvan. Op dit moment ontbreekt een volledig en actueel beeld van kamerverhuur in de stad.

Datagedreven aanpak

Een datagedreven (of informatiegestuurde) aanpak kan helpen om dit probleem op te lossen. Door slim gebruik te maken van interne en externe databronnen kan de gemeente inzichtelijk krijgen waar er sprake is van kamerverhuur en of het illegale kamerverhuur is of niet.

Design Sprint voor snel prototype

Shinto Labs gaat een Design Sprint doen om een prototype te ontwikkelen waarmee illegaal kamerverhuur inzichtelijk wordt gemaakt zodat handhaving gericht en effectiever plaats kan vinden.

Blijf op de hoogte

Abonneer op onze nieuwsbrief om de resultaten van de sprint te volgen!