Thema

Woonoverlast

Fase

Design Sprint

Organisatie

Gemeente

Domein

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Illegaal kamerverhuur opsporen

Challenge

Kunnen we door slim gebruik te maken van interne en externe databronnen zowel legaal als illegaal kamerverhuur in de gemeente Eindhoven inzichtelijk maken met als doel om woonoverlast tegen te gaan. Daarbij wordt gekozen voor een tweetrapsraket: Eerst wordt inzichtelijk gemaakt wat er intern bekend is bij de gemeente; daarna wordt gekeken welke externe bronnen gebruikt kunnen worden (zoals advertenties) om illegale kamerverhuur op te sporen.

Oplossing

De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van slimme algoritmes waar er sprake is van kamerverhuur en of dit legaal is,  of er een handhavingstraject loopt en of er sprake is van illegaal kamerverhuur. Het is tevens mogelijk om de mate van overlast te combineren met de panden waar sprake is van kamerverhuur. Per pand wordt tevens inzichtelijk gemaakt op basis van een timeline welke activiteiten er heben plaatsgevonden bijvoorbeeld in het kader van een handhavingstraject.

Databronnen

O.a. BGB, BAG, vergunningensysteem, DMS, GBA/BRP, beswaarschriftensysteem, Kadaster en DMS.

Figuur: panden kamerverhuur en overlastgebieden

Vraag een demo aan!