Tag Archief van: antidiscriminatievoorziening

Naar een datagedreven aanpak van discriminatie met de Meldpunten Discriminatie van de G4+

De antidiscriminatiebureaus of -voorzieningen (ADV’s) van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en regio Haaglanden (G4+) willen meer datagedreven gaan werken. Samen met Shintō Labs gaan ze een Analyse- en Rapportagetool ontwerpen en ontwikkelen op basis van het Stratum Analytics Platform. Het doel is om gebruik te maken van verschillende databronnen en deze te delen, makkelijker en flexibeler te kunnen rapporteren en meer inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen via een dashboard.

In Nederland kennen we een groot netwerk van voorzieningen die de burger bijstaan in geval van discriminatie. De antidiscriminatiebureaus of -voorzieningen (ADV’s) zijn daar het bekendste voorbeeld van. Sinds 2009 kent iedere gemeente de verplichting om zo’n meldpunt te hebben. De ADV moet minimaal de twee wettelijke taken uitvoeren:

  • Onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling van discriminatieklachten
  • Registratie van de klachten

De ADV speelt daarnaast een rol van regievoerder en kennispartner voor de verschillende stakeholders in het speelveld. Denk hierbij aan politie, OM en diverse belangenbehartigers of non-profit organisaties gekoppeld aan de bestrijding van een of meerdere vormen van discriminatie.

Naar een datagedreven ADV

Om haar taken goed uit te kunnen voeren is de ADV afhankelijk van een goede informatiepositie. Op basis van deze informatiepositie kan zij beter beleid ontwikkelen en uitvoeren én meer regie voeren in een integrale ketenaanpak. Het is hierbij de ambitie dat iedere partner op basis van dezelfde inzichten handelt en haar aanpak afstemt.

Op dit moment registreren en verzamelen de ADV’s ook al data om die vervolgens om te zetten in rapportages. Problemen hierbij zijn o.a. dat data op verschillende plekken binnenkomt. Daarnaast is vergelijking van deze data lastig omdat verschillende definities bij registratie van fenomenen wordt gehanteerd. Daarnaast is de verwerking van de data in rapportages erg arbeidsintensief. Het pro-actief delen van data tussen ketenpartners om zo een beeld van de hele keten te  krijgen en daarop een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen is momenteel lastig.

Een analyse en rapportagetool voor de G4+

De ADV’s van de G4+ en de besturen van de aangesloten gemeenten, hebben de ambitie om de aanpak van de bestrijding van discriminatie te verbeteren en te professionaliseren. Enerzijds door een integrale ketengerichte aanpak en anderzijds door verbetering van de informatiepositie van de ADV’s. De G4+ zien zichzelf als proeftuin voor de andere 14 meldpunten die lid zijn van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie in Nederland.

Het analyse- en rapportagetool moet de volgende zaken mogelijk maken:

  • het verzamelen van data en maken van rapportages makkelijker en minder arbeidsintensief maken
  • trends en analyses kunnen doen op basis van de data en die ook geografisch visualiseren (bijv. op lokaal, gemeente, regionaal of landelijk niveau)
  • het ondersteunen van een integrale ketengerichte aanpak met de data en de inzichten die hieruit kunnen worden verkregen
  • een tool ontwikkelen dat schaalbaar is naar de andere ADV’s, gemeenten en ketenpartners in Nederland

We gaan begin volgend jaar starten met een Design Sprint om te komen tot een prototype van het analyse en rapportagetool.

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media of abonneer je op onze nieuwsbrief!

Meer relevante links

Whitepapers

Blogs

Testimonials

Masterclasses

Foto credits: Divya Agrawal on Unsplash

Tag Archief van: antidiscriminatievoorziening

Conference: The Right to Health of People of African Descent

Racisme en discriminatie zijn fundamentele gezondheidsdeterminanten en hebben een diepgaande invloed op het fysieke en mentale welzijn. Het zijn verstrekkende systeemproblemen, die omgevingen creëren waarin gemarginaliseerde gemeenschappen voortdurend met sociale en economische uitdagingen worden geconfronteerd. Het aanpakken van deze determinanten is van cruciaal belang voor het bereiken van gelijkheid op gezondheidsgebied en om ervoor te zorgen dat alle individuen de kans hebben om hun recht op gezondheid te realiseren, zoals gedefinieerd in artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

EU-actieplan tegen racisme (EU ARAP)

Een cruciaal beleidsinstrument om dit te helpen realiseren is het EU-actieplan tegen racisme (EU ARAP). Nu de huidige cyclus ten einde is en de volgende vijfjarige cyclus vorm krijgt, hebben we de kans om direct bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van maatregelen om raciale ongelijkheid aan te pakken, de wettelijke bescherming te verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen. Het EU ARAP pakt verschillende vormen van discriminatie in verschillende mate aan. Ervaringen met anti-zwart racisme en de specifieke uitdagingen waarmee mensen van Afrikaanse afkomst (PAD) worden geconfronteerd, worden binnen dergelijke overkoepelende programma’s vaak over het hoofd gezien. Het is dus van cruciaal belang dat de behoeften van mensen die dit soort racisme ervaren de nodige aandacht krijgen.

DisQo Stakeholder Network-conferentie

Deze tweedaagse DisQo Stakeholder Network-conferentie, georganiseerd door EPHA en OHCHR in samenwerking met Artikel 1 Midden Nederland en De Hofnar Present B.V., brengt vooraanstaande experts en belanghebbenden samen om de wijdverbreide kwesties van racisme, discriminatie en hun diepgaande gevolgen voor de gezondheid aan te pakken. met een specifieke focus op mensen van Afrikaanse afkomst. Door middel van inzichtelijke casestudies, paneldiscussies en interactieve sessies zullen deelnemers het snijvlak van deze kritieke gebieden verkennen, best practices delen en uitvoerbare strategieën ontwikkelen om gezondheidsgelijkheid te bevorderen. Sluit u bij ons aan bij het bevorderen van de dialoog en het bevorderen van gezamenlijke inspanningen om racisme te bestrijden en de gezondheidsresultaten voor iedereen te verbeteren.

Presentatie ‘Towards quantitative equality data collection: Dutch G4 dashboard on discrimination’

Op 27 juni om 11:30 uur verzorgen Jurriaan Souer van Shintō Labs samen met Paul Fockens en Jerrol Marten van Discriminatie.nl Regio Amsterdam een presentatie over een datagedreven aanpak van discriminatie en racisme. Zij zullen laten zien hoe op basis van data-analyse op lokaal, regionaal en op nationaal niveau het zicht op (trends van) discriminatie kan worden verbeterd. Hiervoor is het analyse- en rapportagetool ‘Zicht op Discriminatie’ ontwikkeld in opdracht van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV) van de G4+ in Nederland.