Challenge Fix

De aanpak van Shintō Labs is gebaseerd op het feit dat we in korte tijd een mooie oplossing willen ontwikkelen voor een uitdagend probleem. Een goed probleem, of ‘challenge’, is te vertalen naar een hoger liggend doel, dat maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Het is tevens om te zetten naar toetsbare hypotheses zoals de beschikbaarheid en toegankelijkheid van databronnen. Bovendien is de challenge te relateren aan verschillende stakeholders zoals burgers, bedrijven, bestuurders, toezichthouders of ambtenaren en welke waarde het hen biedt.

Hoewel er vele vraagstukken zijn die we beantwoorden kunnen, kan het soms lastig zijn om een aantrekkelijke challenge te formuleren die ook nog eens aanspreekt en potentieel veel impact heeft. Om die reden helpt Shintō Labs met het verkennen en vaststellen van een challenge. Zodra de challenge bekend is, kunnen we aan de slag met de Shintō Design Sprint!