Solution Rush

Het vertrekpunt voor de Solution Rush is het ontwikkelde prototype en de gevalideerde datahypotheses. Zodra vastgesteld is dat het prototype werkt en de datahypotheses positief gevalideerd zijn, zetten we het prototype om in een werkende oplossing. Ook dit traject timeboxen we op maximaal twee maanden om te voorkomen dat er langdurige ontwikkeltrajecten ontstaan. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over de onderdelen die een plek krijgen in de oplossing. Het krachtige aan deze aanpak is dat we in een hele korte tijd een werkende oplossing realiseren voor een grote challenge!

Lean, Scrum, Agile of Kanban. Een hoop begrippen waar wij de beste ideeën aan ontlenen en met gezond verstand in korte tijd een werkende oplossing opleveren onder de naam Shintō Jam. Kenmerken hiervan zijn dat we de Solution Rush iteratief aanpakken en in 3 tot 4 iteraties uitvoeren. Gedurende de iteraties zorgen we voor wekelijks contact en bij de tussentijdse oplevering volgt een demonstratie en nadere afstemming in een gezamenlijke bijeenkomst. We maken werkafspraken en delen verantwoordelijkheden, net zoals bij ieder ander project. Na afloop richten we de oplossing in op het Stratum Analytics Platform en kun je aan de slag met de oplossing! Uiteraard zijn er altijd ideeën die niet in de acht weken ontwikkeltijd passen. Deze parkeren we en bespreken we na de afronding en oplevering van de Solution Rush.