Webinar AI en deep learning in het zaaksysteem met Visma|Circle

AI in het zaaksysteem: Djumalytics!

Shintō Labs en Visma|Circle hebben na een Design Sprint een prototype ontwikkeld waarmee documenten automatisch worden geanalyseerd en geclassificeerd in het zaaksysteem Djuma met behulp van text analytics en deep learning. In dit webinar leggen we uit hoe het werkt inclusief demonstratie!

AI voor autoclassificatie van documenten

Begin 2019 2018 is zaaksysteem leverancier Visma|Circle samen met Shintō Labs gestart met het concreet ontwikkelen van AI-toepassingen voor haar zaaksysteem Djuma. Onder de noemer Djumalytics is zij begonnen met de inzet van AI voor informatiebeheer.

Design Sprint voor prototype

Eind 2018 is een prototype ontwikkeld om documenten (in alle verschijningsvormen) te analyseren en automatisch te classificeren. Gebruikers kunnen een bestand in Djuma ‘slepen’ en Djumalytics koppelt het document aan een nieuwe zaak inclusief zaaktype en persoon of bedrijf (subject) of voegt het bestand toe aan een bestaande zaak.

Ontwikkeling gestart met Pytorch

Inmiddels is de ontwikkeling gestart voor de eerste klanten van Visma|Circle. Als basis is het deep learning framework Pytorch gebruikt. In het prototype werd gebruik gemaakt werd van Tensorflow maar Pytorch biedt wat meer flexibiliteit. Dit is onder andere nodig vanwege de verschillende zaaktype benamingen die gemeenten gebruiken.

Generieke REST-API

De Autoclassificatie-component die is ontwikkeld maakt gebruik van een REST-API. In principe zou deze dus ook in combinatie met andere zaaksystemen gebruikt kunnen worden. Hierover zijn we inmiddels met meerdere zaaksysteem-leveranciers in gesprek.

Zie ook

Vul het formulier inSprekers