Webinar Monitor Maatschappelijke Opvang

Zicht op de opvang van dak- en thuislozen

Shintō Labs heeft in samenwerking met de gemeente Eindhoven een webinar georganiseerd over maatschappelijke opvang, ofwel de opvang van dak- en thuislozen. Het doel van de Monitor Maatschappelijk Opvang is om snel inzicht te krijgen waar in de stad dak- en thuislozen zijn, waar de  nachtopvang het drukst is, welke rol de Gemeente Eindhoven en de aanbieders spelen in het de begeleiding en te kijken welke aanpak het meest effectief is.

Waar zijn de dak- en thuislozen?

Een grote stad als Eindhoven heeft meerdere locaties voor nachtopvang om dak- en thuislozen die acute hulp nodig hebben op te vangen. Maar er is ook een groep van ‘buitenslapers’ die buiten beeld vallen. Voor een effectieve aanpak en ondersteuning is het krijgen van inzicht een belangrijke eerste stap. Hoe combineer je observaties van verschillende zorgaanbieders om te komen tot een zo volledig mogelijk beeld van de dak- en thuislozen in uw stad?

Effectiviteit aanpak van re-integratie

Het doel van maatschappelijke opvang is het re-integreren van dak- en thuislozen in de maatschappij. Door het inzichtelijk maken van de ‘paden’  die verschillende personen bewandelen en vervolgens hiervan te leren wat wel en wat niet werkt, krijgt de gemeente inzicht in de effectiviteit van de verschillende aanpakken.

Veel partners, veel bronnen, lastig te combineren

Een van de problemen bij de huidige werkwijze was dat het enorm veel werk kostte om antwoord op de vraag of de verschillende observaties van de verschillende zorgverleners wel te combineren zijn. Plus, ondanks alle abstracte getallen en variabelen: uiteindelijk willen we deze mensen helpen hun weg weer te vinden naar een eigen plek in de maatschappij.

Privacy

Juist omdat we zoveel met mensen bezig zijn speelt privacy natuurlijk een grote rol. We zijn gestart met een Design Sprint om te toetsen of we een toepassing konden ontwerpen die voldoende waarde toevoegt binnen de grenzen van privacy en AVG. Uitgangspunt is dat er geen persoonsgegevens gebruikt worden, maar hoe doe je dat? Wij laten zien hoe je op een correcte manier informatie kan uitwisselen zonder dat je privacy grenzen negeert.

Terugkijken

Tijdens het webinar hebben we de werkwijze van de gemeente Eindhoven toegelicht en hebben we een applicatie gedemonstreerd. Vul het formulier in om het terug te kijken!