Woonoverlast

Thema’s

Woonoverlast
Leefbaarheid
Adresfraude
Uitbuiting
Prostitutie
Ondermijning

Fase

Design Sprint

Organisatie

Gemeente

Domein

Veiligheid, Leefbaarheid
Ondermijning

Woonoverlast bestrijden en leefbaarheid vergroten

Challenge

Iedere gemeente wil de leefbaarheid en veiligheid van de stad verbeteren. Al jarenlang zijn afdelingen actief bezig om dit doel te bereiken, veelal met traditionele methoden. Woonoverlast is een breed begrip en omvat onder meer: illegaal kamerverhuur, uitbuiting, prostitutie en leefbaarheid. Het zwaartepunt van het probleem zit in hoe de grote hoeveelheid binnenkomende signalen beoordeeld, geprioriteerd en geduid konden worden. Hiervoor moesten vele personen met Excel-lijsten, databronnen en systemen geraadpleegd worden om een beeld te krijgen wat er speelt op een adres. De wens was om een beschrijvende analyse te maken en een ondersteunende applicatie ter bestrijding en presentie van woonoverlast.

De challenge van dit traject is: Kunnen we door slim data te analyseren de door wijkbewoners gesignaleerde bronnen van onveiligheid en overlast objectiveren en bestrijding ervan beter en slimmer uitvoeren?

Oplossing

Het doel van de oplossing is om alle relevante bronnen en kennis te bundelen en een eenduidig beeld te creëren (met harde en zachte data) ten behoeve van real-time analyses ter bestrijding en preventie van woonoverlast.

Op dit moment is heel veel handwerk nodig om specifieke vragen te kunnen beantwoorden omdat de kennis en informatie is versplinterd. De ontworpen toepassing ondersteunt de volgende processen:

  1. Overzicht houden: Het vinden van locaties waar mogelijk een interventie moet plaatsvinden en waar op dit moment interventies in gang gezet zijn ter bestrijding van woonoverlast.
  2. Beoordelen: Het bij een locatie inzichtelijk maken wat er in de belangrijkste bronnen bekend is om in één oogopslag de bekende gegevens te kunnen duiden
  3. Samenwerking/Regie: Het bevorderen van onderlinge communicatie tussen verschillende stakeholders van het preventie- en interventieteam van woonoverlast om optimale regie te voeren
  4. Werkorganisatie: Het organiseren en bijhouden van controle-adressen en het vinden van patronen binnen de bekende en onbekende locaties
  5. Netwerkanalyse: op verdachte locaties om patronen te ontdekken en nieuwe verdachte locaties te vinden
  6. Data Science speurwerk: Het vinden van nieuwe potentiële gevallen waarop geacteerd moet worden middels slimme algoritmes en data science

De toepassing combineert verscheidene databronnen en maakt die op een slimme manier inzichtelijk. De gebruikers worden geholpen door algoritmes die bekende patronen inzichtelijk maken zodat ze daarnaar kunnen kijken. Zelf kunnen de gebruikers ook hun lijsten met te volgen locaties samenstellen om te zien of er patronen in zitten. Zodra locaties ook bij andere gebruikers op het netvlies staan, wordt men daarvan op de hoogte gebracht. Dan kunnen ze met elkaar in overleg om te kijken wat de juiste strategie is bij de opvolging. Zo krijg je meer grip op de situatie en neem je de regie over de bestrijding van woonoverlast.

Databronnen

O.a. KCC, Zaaksysteem, verschillende Excel lijsten, BAG, BRP, Vergunningen systeem

woonoverlast schermvoorbeeld

Figuur: notificaties van adressen

Vraag een demo aan!

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”true”]