Thema

Veilige stad

Fase

Solution Rush

Organisatie

Gemeente

Domein

Milieu Toezicht en Handhaving

Datagestuurd milieutoezicht

Challenge

De gemeente wilde onderzoeken of het mogelijk was om ‘onbekende’ bedrijven die een potentieel milieurisico vormen in kaart te brengen door slim gebruik te maken van data. Het betreft bedrijven die nu niet in het vergunningensysteem zitten.

Oplossing

De toepassing combineert meerdere databronnen en bepaalt op basis van slimme algoritmes waar zich bedrijven bevinden met een potentieel milieurisico. Het systeem presenteert deze bedrijven op een kaart en rangschikt ze op basis van de hoogte van het risico. Deze ‘risicofactor’ bepaalt het systeem op basis van een algoritme. Vervolgens kan de gemeente deze bedrijven laten bezoeken door toezichthouders om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van een milieuovertreding. Hoe meer data de toepassing analyseert hoe slimmer het systeem wordt. Ook de feedback van de toezichthouders zorgt ervoor dat het systeem steeds beter de ‘risicofactor’ kan bepalen.

Databronnen

O.a. vergunningensysteem, KVK, BAG, WOZ, Bedrijvenregister.

In het nieuws

Kijk webinar terug!