Wanneer:

Datum wordt binnenkort bekend gemaakt!


Inschrijving:

Webinar: verdachte loodsen

Begin dit jaar nam de gemeente Eindhoven de toepassing in gebruik voor het vinden van onbekende bedrijven met een potentieel milieurisico (zie ook http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/data-project-eindhoven-maakt-onvindbare-bedrijven.9557750.lynkx). Samen met de gemeente is inmiddels een uitbreiding gerealiseerd waardoor zij zicht krijgt op ‘verdachte’ loodsen.Door databronnen te combineren worden deze op een kaart inzichtelijk gemaakt en kunnen controles worden ingepland.

In deze webinar leert u:

  • Hoe Shintō Labs deze applicatie in samenwerking met de gemeente Eindhoven heeft ontwikkeld.
  • Welke hypothese hier aan ten grondslag liggen en hoe dit de toezicht en handhaving ondersteunt.
  • Hoe deze applicatie past in een breder programma van datagedreven toezicht en handhaving.
  • Welke bronnen gebruikt worden en hoe die gecombineerd worden.
  • Hoe u aan de slag kunt gaan met het datagedreven opsporen van verdachte loodsen.

Het webinar wordt verzorgd door:

Dr. Jurriaan Souer

Product Strategist