Waarom we er zijn

Inspelen op de nieuwe werkelijkheid

We leven in spannende tijden. Veel van wat ooit was, is niet meer of staat onder zware druk. Technologische ontwikkelingen spelen hierin een stuwende en disruptieve rol. Deze druk is ook voelbaar in de overheid. Wil de overheid van betekenis blijven voor de samenleving, dan moet het anders. Want met de huidige manier van organiseren en de bestaande systemen zal het niet lukken om in te spelen op de nieuwe werkelijkheid. De overheid kan zich laten inspireren door succesvolle, vaak nieuwe, bedrijven.

Overheid als partner in vooruitgang

Deze bedrijven passen nieuwe technologie toe, ze organiseren op een moderne manier en maken slim gebruik van de kracht van de omgeving. Aan de basis van deze innovatie staat de explosieve groei aan beschikbare data en de steeds krachtigere algoritmes waarmee deze gegevens kunnen worden gebruikt. Slim gebruik van data stelt de overheid in staat om bruggen te slaan naar de samenleving en om beter in te spelen op haar behoeften. De overheid als partner in vooruitgang voor het gemeenschappelijk belang.

We ontwikkelen data analytics oplossingen voor de overheid

We stand on the shoulders of giants

We maken optimaal gebruik van technologie die er al is. Door meer dan 15 jaar ervaring in de wereld van data analytics weten we wat werkt en wat niet werkt. Bovenop deze technologie hebben we een platform ontwikkeld waarmee we sneller dan anderen werkende oplossingen leveren. Met dit platform kunnen we alle soorten data analyseren en visualiseren.  Van interne data uit business applicaties tot externe data uit bijvoorbeeld social media kanalen.

Een lerend systeem voor betere oplossingen

De kern van ons platform is de Shintō Model Factory. Deze engine bevat de modellen, de algoritmes die ervoor zorgen dat data omgezet wordt in nieuwe inzichten. En ook tot weer betere modellen. De inzichten kunnen worden gepresenteerd en gevisualiseerd in de vorm van dashboards, apps, websites en zelfs worden geïntegreerd in bestaande systemen.

We werken volgens de principes van de Lean Startup

Vernieuwing kun je organiseren

De Lean Startup methode laat zien hoe je succesvol vernieuwing organiseert. De methode is niet alleen geschikt voor startups maar voor iedereen die in een complexe, snel veranderende wereld nieuwe producten of concepten wil ontwikkelen. Dus ook voor de overheid. De methode combineert principes van lean manufacturing en agile development.

Build a product in just one day

De methode is bij uitstek geschikt om de overheid te helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de inzet van data analytics. Geen grote, zware ICT projecten, maar klein beginnen en door intensieve en kortcyclische interactie met de omgeving doorontwikkelen. Met het idee van ‘build a product in just one day’ als inspiratiebron.

Waar we naartoe gaan

Gericht op kansen, oog voor bedreigingen

We zijn pas net begonnen. Maar we dromen groots. Onze passie voor de overheid wordt gedreven door onze ambitie om de wereld beter te maken. Zoals met alle fundamentele technologische vernieuwing kan de kracht daarvan zowel voor het goede als het kwade worden aangewend. Wij zien de keerzijde van data analytics, ook voor de overheid. Wij zien daarin een kans, zonder oog te verliezen voor de bedreigingen.

Sociale impact zonder grenzen

Wij werken hard om hét bedrijf voor de overheid te zijn op het gebied van data analytics.  Wij willen het epicentrum voor publieke innovatie zijn waarin we de brug slaan tussen overheid, bedrijfsleven en de academische wereld. Ons platform start in Nederland en zal via gezonde ambitie naar Europa en uiteindelijk voor de rest van de wereld beschikbaar komen. Sociale impact kent immers geen grenzen. Yes, we have a dream.