Thema’s

Ondermijning
Uitkeringsfraude
Woon- en adresfraude
Uitbuiting

Fase

Design Sprint

Organisatie

Gemeente

Domein

Toezicht en handhaving
Ondermijning

Ondermijning en fraude opsporen

Challenge

Ondermijnende criminaliteit is een hot topic. De bestrijding ervan vraagt om een bestuurlijke aanpak, waarbij niet alleen politie en OM, maar ook de gemeente en Belastingdienst actief zijn. Ondermijnende criminaliteit kent vele verschijningsvormen. De benoemde challenge van dit traject is: Kunnen we door bronnen en signalen te combineren woon- adres, uitkeringsfraude en uitbuiting inzichtelijk maken en vandaar uit een effectieve aanpak ontwikkelen.

Oplossing

Het doel van de oplossing is om snel en eenvoudig volledig inzicht krijgen in alle beschikbare data bronnen en meldingen om analyses te doen over, en inzicht te verkrijgen in, ondermijning en criminele samenwerkingsverbanden ten behoeve van interventies.

Op dit moment is heel veel handwerk nodig om specifieke vragen te kunnen beantwoorden omdat de kennis en informatie is versplinterd. Met de ontworpen toepassing worden er twee processen ondersteund:

  1. het generiek analyseren van patronen in woon- en adresfraude om nieuwe gevallen van fraude te vinden en er op te handelen (interventies);
  2. het specifiek analyseren van een melding of casus om snel en efficiënt te beoordelen of er sprake is van woon-, adres- of uitkeringsfraude en ondermijning.

De toepassing combineert verscheidene databronnen en bepaalt op basis van netwerkanalyses wat relaties zijn tussen verschillende personen en entiteiten om fraude en ondermijning inzichtelijk te maken. We combineren bestaande en nieuwe bronnen en kijken of er nieuwe patronen zichtbaar zijn (is er bijvoorbeeld een relatie te vinden tussen alle locaties en verdachten bij invallen rondom hennepteelt?).

Ook is er plaats voor een ’top 10 criminelen’ waarop men kan ‘abonneren’: zodra er iets nieuws bekend is over een van de betreffende personen wordt daar proactief een signaal afgegeven aan belanghebbenden. Zo houden we zicht op alle bekende activiteiten ondermijning.

Databronnen

O.a. BRP, KVK, BAG, Mozard, Verseon, PGB, Suite, SquitXO, data van energieleverancier, Kadaster\

Zie ook

Webinars

Blog

Research

Kijk het webinar terug!