Thema

Geluidsoverlast

Fase

Challenge Fix

Organisatie

Gemeente

Domein

Handhaving en toezicht

Datagedreven toezicht en handhaving van geluidsoverlast

Challenge

De gemeente ligt dichtbij een vliegveld. Bewoners hebben last van geluid van vliegtuigen die relatief laag over delen van de gemeente vliegen. Het vliegveld dient zich te houden aan geluidsnormen die zijn vastgesteld door de rijksoverheid. Bewoners oefenen druk uit op de gemeente om zich maximaal in te spannen om geluidsoverlast te minimaliseren. De uitdaging is om overschrijdingen van de geluidsnorm continue te monitoren en bij overschrijdingen direct en efficiënt een handhavingsverzoek in te dienen bij het ministerie.

Oplossing

De oplossing bestaat uit het plaatsen van geluidssensoren op meerdere plekken in de gemeente. De data van deze sensoren wordt geanalyseerd en bij overschrijding van de geluidsnorm stuurt het systeem direct en automatisch een handhavingsverzoek naar het ministerie. De status van dit verzoek, en met name de bewaking van wettelijke reactietermijnen (Awb), wordt automatisch gemonitord. Door de toepassing is geen menselijke handeling meer nodig voor het bewaken en handhaven van de geluidsnormen.

Databronnen

Sensordata, zaaksysteem

Figuur: oplossing integratie sensordata

Meer weten?