Thema

Ruimtelijke ordening

Fase

Solution Rush

Organisatie

Gemeente

Domein

Stedelijke ontwikkeling

Toetsen bouwinitiatieven met machine learning

Challenge

De gemeente krijgt regelmatig (bouw)initiatieven binnen van burgers en bedrijven. Een dergelijk initiatief of plan wordt eerst getoetst aan het bestemmingsplan en als het past doorgestuurd naar de afdeling Vergunningverlening. Als het niet past, dan gaat de gemeente onderzoeken of met aanpassing van het plan het initiatief toch mogelijk kan worden gemaakt. Dit proces van onderzoeken kost doorgaans veel tijd. Meerdere experts van de gemeente zijn nodig voor de beoordeling. De uitdaging: kun je door slim gebruik te maken van data de experts helpen om sneller initiatieven te toetsen en terug te koppelen aan burgers en bedrijven.

Oplossing

De toepassing bevat een portaal waar alle initiatieven digitaal bij elkaar komen. De experts krijgen alle informatie over het initiatief inclusief digitaal kaartmateriaal gepresenteerd. Vervolgens zorgt een digitale ‘spies’ of ‘satéprikker’ voor een eerste beoordeling en toetsing aan geldende wet- en regelgeving of beleid. De term spies duidt op het idee dat je die op een plek in de kaart prikt en locatieafhankelijk de geldende wet- en regelgeving volgordelijk aan de spies rijgt. De spies maakt daarmee inzichtelijk waar het initiatief mogelijk niet voldoet. Experts kunnen toelichting geven en de spies bewerken om tot eindbeoordeling te komen. Het systeem bevat een zelflerend mechanisme waardoor de beoordeling steeds slimmer en beter wordt.

Databronnen

O.a. zaaksysteem, gemeentelijke website, Ruimtelijkeplannen.nl, Kadaster, BAG

Figuur: beoordeling initiatief door expert

Vraag een demonstratie aan!